שירותים ממשלתיים שונים ניתנים כיום באופן מקוון, באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית שמצריכה הרשמה מראש

ישנם שירותים ממשלתיים שניתן לקבל רק לאחר שנרשמים הרשמה ראשונית למערכת ההזדהות הלאומית.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • בעלי תעודת זהות ישראלית שמעוניינים לקבל שירותי ממשלה מקוונים שדורשים זיהוי אישי באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית.

שלבי ההליך

פנייה למוקד סיוע

  • לשאלות, בירורים וסיוע בתהליך, ניתן להתקשר למוקד הממשלתי בטלפון 1299.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים