הקדמה:

סל השיקום למתמודדי נפש כולל זכאות להשלמת השכלה


שירותי סל השיקום למתמודדי נפש, הניתנים מתוקף חוק שיקום נכי נפש בקהילה, כוללים השלמת השכלה.

 • השירותים כוללים השלמת השכלה בתחומים הבאים:
  • אולפנים ללימוד עברית (עבור עולים)
  • השלמת השכלה יסודית ותיכונית
  • השלמה לתעודת בגרות
  • קורס להכרת המחשב
 • שירותי השלמת ההשכלה, הניתנים בסביבה תומכת, כוללים הקניית מיומנויות למידה ומיומנויות חברתיות וכן התמצאות והתמודדות עם המסגרת בה לומדים.
 • קיימים שני סוגים של מסגרות לימודים:
  • לימוד בקבוצה המלווה במטפל מתחום בריאות הנפש. השתתפות התלמיד בתשלום עבור מסגרת זו היא בסך 54 ₪ לחודש.
  • השתלבות בכיתה רגילה, כאשר השתתפות התלמיד בתשלום עבור הלימודים היא בגובה 84% מעלות הקורס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות למלווה ההשכלה האזורי, אשר ייתן ייעוץ והכוונה ויסייע בבניית תכנית הלימודים. לרשימת מלווי ההשכלה - מתוך אתר ממ"נ.
 • את הצעת המחיר לתכנית הלימודים שנבחרה, כולל פרטי התכנית והעתק מאישור סל השיקום, יש להגיש אל:
  • רכזת להשכלה נתמכת במשרד הבריאות: ורד שפיר-קיסר
  • דוא"ל: vered.speier@moh.health.gov.il
  • טלפון: 02-5681422 פקס: 02-6725822

גורמי ממשל

תודות