סל השיקום למתמודדי נפש כולל זכאות להשלמת השכלה
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות


שירותי סל השיקום למתמודדי נפש, הניתנים מתוקף חוק שיקום נכי נפש בקהילה, כוללים השלמת השכלה.

 • השירותים כוללים השלמת השכלה בתחומים הבאים:
  • אולפנים ללימוד עברית (עבור עולים)
  • השלמת השכלה יסודית ותיכונית
  • השלמה לתעודת בגרות
  • קורס להכרת המחשב
 • שירותי השלמת ההשכלה, הניתנים בסביבה תומכת, כוללים הקניית מיומנויות למידה ומיומנויות חברתיות וכן התמצאות והתמודדות עם המסגרת בה לומדים.
 • קיימים שני סוגים של מסגרות לימודים:
  • לימוד בקבוצה המלווה במטפל מתחום בריאות הנפש. השתתפות התלמיד בתשלום עבור מסגרת זו היא בסך 54 ₪ לחודש.
  • השתלבות בכיתה רגילה, כאשר השתתפות התלמיד בתשלום עבור הלימודים היא בגובה 84% מעלות הקורס.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • ניתן לפנות לרכז ההשכלה האזורי. לאיתור הרכזים בכל אזור, ראו באתר משרד הבריאות ("מסגרות השיקום במחוזות" בחלק השמאלי של הדף).
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות