ועדת השיקום היא הגוף המאשר למתמודדי נפש את קבלת שירותי סל השיקום
ניתן לערער על החלטות ועדת השיקום באמצעות פנייה ישירה אל האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות
למידע נוסף ראו באתר משרד הבריאות

ועדת השיקום האזורית היא הגוף מטעם אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות, האחראי על יישום חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אישור והתאמת סל שיקום למתמודדי נפש שפנו לוועדה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

בניית תוכנית שיקומית

 • יש לבנות תוכנית שיקומית שתותאם לרצונותיו וליכולותיו של מתמודד הנפש שתוגש לוועדת השיקום האזורית.
 • מתמודד הנפש יכול לבנות את התוכנית בשיתוף עם גורמים שונים המפנים לוועדת השיקום האזורית:
  • קופת החולים
  • בית חולים פסיכיאטרי
  • מרפאה או תחנה לבריאות הנפש
  • המחלקה לשירותים חברתיים
  • מסגרת שיקומית בקהילה
  • מטפל/ת פרטי/ת באחד מהמקצועות: עובד/ת סוציאלי/ית, מרפא/ה בעיסוק, פסיכיאטר/ית, פסיכולוג/ית, אח/ות מוסמך/ת.
 • כמו כן, מתמודד הנפש ומשפחתו יכולים להיעזר בתהליך באמצעות פנייה למרכזי הייעוץ למשפחות.

פנייה לוועדה

 • יש למלא ולהגיש טופס הפניה לוועדת שיקום אזורית.
 • הפנייה יכולה להיעשות באמצעות מערכת ההזדהות הלאומית על-ידי הגורמים המפנים, כפי שפורטו בהליך בניית התוכנית השיקומית. ניתן להיעזר בתהליך במדריך למשתמש- פורטל סל שיקום.
 • ניתן גם לפנות אל מרכזי הייעוץ למשפחות ולקבל סיוע בתהליך, או למלא טופס ידני ולשלוח אותו באופן עצמאי אל לשכת הבריאות המחוזית, בהתאם למקום המגורים של הפונה.
 • יש למלא את כל הסעיפים בטפסים. פנייה לא מלאה או לא ברורה לא תובא לדיון לוועדת שיקום, עד השלמת הטפסים.
 • יש לצרף את המסמכים הדרושים, בהתאם למפורט בטופס, בעיקרם:
  • פרטים אישיים, כולל צילום תעודת זהות.
 • צילום של מינוי אפוטרופוסות, אם מונה אפוטרופוס.
  • דו"ח רפואי שימולא על-ידי הפסיכיאטר המטפל ויכלול סיכום מחלה.
  • דו"ח סיעודי, למי שפונה לקבלת סל שיקום ישירות ממערך האשפוז.
  • סיכום פסיכוסוציאלי שימולא על-ידי הגורם המטפל.
  • הערכה תיפקודית. רצוי לצרף אבחונים רלוונטיים.
  • סיכום ונימוק המלצות הפונה והגורם המפנה.
  • דיווח ממחלקת השיקום של המוסד לביטוח הלאומי.
  • דיווח קביעת נכות, אחוזי נכות וסעיפי הנכות.
  • טופס ויתור סודיות חתום.
  • בקשה לטיפול דנטלי, אם נכלל בתוכנית השיקומית.
  • בקשה לקרן שיקום, אם נכלל בתוכנית השיקומית.
  • טופס בקשה לחונך או סומך, אם נכלל בתוכנית השיקומית.
  • אישור זכאות לסיוע בשכר דירה מטעם משרד השיכון, או התחייבות לתשלום שכר דירה ממקורות אחרים, אם ישנה הפנייה לדיור.
   • אם הוגשה בקשה למשרד השיכון אולם טרם נתקבל אישור, יש לצרף תצלום של הבקשה.
  • מומלץ לצרף כל מסמך המאפשר היכרות נוספת של הפונה כגון: דו"ח מלשכות רווחה או ממסגרות שיקומיות בעבר ובהווה.
 • מומלץ לשמור העתק של המסמכים.

הדיון בוועדה

 • הפונים יוזמנו לדיון בוועדת השיקום, שיתקיים כחודש לאחר תאריך הפנייה.
 • ועדת השיקום האזורית מורכבת מ-3 אנשי מקצוע (מתחום הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק או סיעוד).
 • הפונים יכולים להגיע עם בן משפחה, איש מקצוע או אדם אחר המקורב אליהם.
 • חשוב שהפונים ייקחו חלק פעיל בדיון, יציגו את עמדתם ויהיו מעורבים בהחלטה על תוכנית השיקום.
 • החלטת הוועדה תהיה אחת מבין אלה:
  • לאשר את התוכנית השיקומית, במלואה או באופן חלקי.
  • להציע שינויים ותוספות לתוכנית השיקומית.
  • לדחות את התוכנית השיקומית.
 • החלטת הוועדה בליווי הנימוקים להחלטה ישלחו בדואר למי שהגישו את טופס הפנייה (הגורם המפנה או הפונים עצמם).
 • מי שאושרה להם תוכנית שיקומית יוכלו לבדוק את נותני השירותים בהתאם לתוכנית שאושרה ולבחור את המסגרות והשירותים המתאימים להם. ניתן להיעזר במתאמי הטיפול.

ערעור

 • אם הפונים חשו שוועדת השיקום לא התנהלה באופן ראוי, שהוצעה להם תוכנית שיקומית שאינה מתאימה להם, או שבקשתם לשיקום נדחתה מסיבות לא ענייניות, יש להם אפשרות לערער בתוך 45 ימים מיום קבלת החלטת הוועדה.
 • הערעור נעשה באמצעות פנייה ישירה אל האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות, בהתאם להנחיות הרשומות בטופס ההחלטה של ועדת השיקום.
 • ועדת הערר חייבת לדון בערר בתוך 60 ימים מיום הגשתו.

חשוב לדעת

 • הזכאות לסל שיקום תקפה לשנה. בתום כל שנה נבחנת תוכנית השיקום ונבדק הצורך בעריכת שינויים.
 • כמו כן, מתקיימים דיונים חוזרים בוועדות השיקום האזוריות, בהם ניתן לבקש בקשות כגון שינוי החלטה (הוספת או הפסקת קבלת שירותי שיקום מסוימים) או שינוי נותן שירות.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות