הורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים ל​​השתתפות במימון ניתוחים פרטיים
לא ניתן לקבל השתתפות במימון ניתוח קוסמטי


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • נפגעי חרדה/הפרעת דחק וחטופים שחזרו מהשבי זכאים למימון טיפולים משלימים לפני שעברו ועדה רפואית. למידע נוסף ראו אתר הביטוח הלאומי.
 • בתקופה זו נפגעי איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים ל​​השתתפות במימון ניתוחים פרטיים (שלא ממומנים על-ידי קופות החולים).

היקף הסיוע

 • ניתן לקבל החזר כספי על התשלום ששולם בפועל עבור הניתוח/ים, עד לסכום כולל של 16,192 ₪ בשנה (נכון ל-2024).
 • מסכום ההחזר תנוכה השתתפות עצמית בסך 2,712 ₪.
 • למי שקיבלו השתתפות במימון הניתוח מהביטוח המשלים, סכום ההשתתפות של הביטוח ינוכה מסכום ההחזר.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב:
  • אישור מרופא על מהות הניתוח.
  • אישור על השתתפות או אי-השתתפות מהביטוח המשלים.
  • קבלה על ההוצאה ששולמה בפועל.
 • ניתן לבקש את ההחזר בתוך שנה מהמועד שבו בוצע התשלום לניתוח.

חשוב לדעת

 • ​​לא ניתן לקבל השתתפות במימון ניתוח קוסמטי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים