הורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים ל​​השתתפות במימון ניתוחים פרטיים (לא כולל ניתוחים קוסמטיים)


שימו לב
עדכונים לתקופת מלחמת חרבות ברזל
 • בתקופה זו נפגעי פעולת איבה יכולים להגיש "בקשה לקבלת תגמול טיפול רפואי (תט"ר)" או "בקשה לקביעת דרגת נכות ולתגמול נכות לנפגע איבה" באמצעות טופס מקוון.
 • הביטוח הלאומי מפעיל קו חירום שנותן מענה מיידי וסיוע בזכויות לפצועים, למשפחות החטופים והנעדרים ולמשפחות שכולות בטלפון 02-6269999.

הורים שכולים של חללי פעולת איבה זכאים ל​​השתתפות במימון ניתוחים פרטיים (שלא ממומנים על-ידי קופות החולים).

 • ניתן לקבל החזר כספי עד סכום של 15,668 ₪ בשנה (נכון ל-2023).
 • סכום ההחזר המירבי הוא אחרי ששולמה השתתפות עצמית בסך 2,624 ₪ והשתתפות מהביטוח המשלים (אם התקבלה).

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • יש להגיש למחלקת נפגעי איבה בסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב:
  • אישור מרופא על מהות הניתוח.
  • אישור על השתתפות או אי-השתתפות מהביטוח המשלים.
  • קבלה על ההוצאה ששולמה בפועל.
 • ניתן לבקש את ההחזר בתוך שנה מהמועד שבו בוצע התשלום לניתוח.

חשוב לדעת

 • ​​לא ניתן לקבל השתתפות במימון ניתוחים קוסמטיים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים