פגיעת איבה מוגדרת בסעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

סעיף 1 לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה קובע רשימת מקרים שייראו כפגיעת איבה לצורך החוק, אשר נחלקים למספר סוגים של פגיעות:

 1. פגיעת גוף או נזק לרכוש כתוצאה מפעולות לחימה או פעולות של כוחות אויב של מדינת ישראל.
 2. פגיעת גוף או נזק לרכוש כתוצאה ממעשה אלימות או טרור שמבוצעים על ידי ערבים נגד יהודים/ישראלים בשל היותם יהודים/ישראלים.
 3. פגיעת גוף או נזק לרכוש כתוצאה ממעשה אלימות או טרור שמבוצעים על ידי יהודים נגד ערבים בשל היותם ערבים.

פגיעות בהקשר של לחימה וכוחות אויב

חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה מגדיר פגיעת איבה ככל אחד מהמקרים הבאים:

 • פגיעה מפעולות איבה של כוחות אויב (כוחות צבאיים/צבאיים למחצה/בלתי סדירים של מדינה עוינת לישראל, או ארגון עוין לישראל) או מפעולות איבה שבוצעו תוך סיוע לכוחות האויב, בשליחות כוחות האויב, מטעם כוחות האויב או כדי לקדם מטרותיהם.
 • פגיעה מפעולות איבה שאירעה מחוץ לישראל או לשטחי יהודה שומרון ועזה אם מטרתה היתה פגיעה בישראל או שפעולת האיבה נעשתה בידי ארגון שהצהיר כי אחת ממטרותיו לפחות היא לפגוע בישראל, באזרחי ישראל או ביהודים (גם אם הפגיעה לא כוונה נגד ישראלים או יהודים).
  • אם אדם נפגע מחוץ לישראל והוא זכאי לתשלומים ממדינה אחרת, יופחתו מהתגמולים שהוא זכאי להם כנפגע פעולת איבה מישראל התשלום שקיבל מהמדינה האחרת.
  • אדם לא יוכר כנפגע פעולת איבה אם הוא נפגע באחת מהמדינות הבאות: לבנון, סוריה, סעודיה, עיראק, תימן, ואיראן.
 • פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב, או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר כי תבוצע פעולת איבה.
 • פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולת איבה של כוחות אויב אף אם לא הופעל.
  • פגיעה שנפגע בה אדם בגיל 18 ומעלה כשהוא מבצע פשע או עבירה אחרת שיש בה זדון או רשלנות פושעת - לא תחשב כפגיעת איבה.
דוגמה
 • פגיעה באזרחי ישראל על ידי צבא זר, תיחשב פעולת איבה.

פגיעות של ערבים נגד יהודים/ישראלים

 • פגיעה ממעשה אלימות (פיזית, מינית או נפשית) שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי.
דוגמה
 • התקפה של ערבים נגד יהודים בשל היותם יהודים (לדוגמה, פיגוע דקירה), תיחשב לפעולת איבה (גם אם נפגעו אנשים שאינם יהודים)
 • זוג יהודים אשר הותקפו פיזית ומינית על ידי פלסטיני הוכרו כנפגעי פעולות איבה.
 • פגיעה ממעשה אלימות שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אשר נעשה בידי ארגון שהוכרז כארגון טרור על-ידי הממשלה, למעט ארגון שהוא כוחות אויב, או שהוא נעשה בשליחותו או מטעמו של ארגון כאמור.
דוגמה
 • פגיעה ממעשה אלימות אשר נעשה בידי החמאס או הג'יהאד האיסלמי, שהוכרזו כארגוני טרור, תיחשב פעולת איבה.

פגיעות ע"י יהודים בהקשר לאומני-אתני

 • פגיעה ממעשה אלימות (פיזית, מינית או נפשית), שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, ובלבד שהוא נובע מהסכסוך הישראלי-ערבי.
דוגמה
 • התקפה של יהודים נגד ערבים בשל היותם ערבים (למשל, פגיעה המכונה "תג מחיר", כאשר יש סימנים לכך שהמעשה בוצע על רקע לאומני), תיחשב פעולת איבה (גם אם נפגעו אנשים שאינם ערבים).
 • פגיעה ממעשה אלימות שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכות למוצא לאומי-אתני, אשר נעשה בידי ארגון שהוכרז כארגון טרור על-ידי הממשלה, למעט ארגון שהוא כוחות אויב, או שהוא נעשה בשליחותו או מטעמו של ארגון כאמור.
דוגמה
 • פגיעה ממעשה אלימות אשר נעשה בידי תנועת כך, שהוכרזה כארגון טרור, תיחשב פעולת איבה.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים