אדם שנמצא במעצר ומבקש להיפגש עם עורך דין, זכאי לכך שהפגישה תתקיים ללא דיחוי
קיימים מקרים בהם יש סמכות לעכב את מועד הפגישה של העצור עם עורך הדין
כאשר מדובר בפגישה ראשונה של עצור עם עורך דין, יש לאפשר את הפגישה גם מחוץ לשעות הרגילות של בית המעצר

תקציר

אנשים שנמצאים במעצר זכאים להיוועץ עם עורך דין.

 • בנסיבות מסוימות, ניתן לעכב את הפגישה של העצור עם עורך הדין.
 • בכל מקרה, יש לאפשר לאסיר שביקש זאת להיפגש עם עורך הדין שלו לפני שמתקיים דיון בעניינו בבית המשפט.
 • אסור להעניש עצור במניעת שיחת טלפון עם עורך הדין.

מי זכאי?

 • אדם שנמצא במעצר ומבקש להיפגש עם עורך דין, זכאי לקיום המפגש ללא דיחוי.
 • אם מדובר בפגישה ראשונה של העצור עם עורך הדין, יש לאפשר את הפגישה גם שלא בשעות המקובלות במקום המעצר.
 • הפגישה תיערך ביחידות ותוך שמירה על סודיות השיחה, אבל באופן שמאפשר פיקוח על העצור.

מגבלות על זכות ההיוועצות

 • הקצין הממונה (קצין בדרגת רב פקד ומעלה) רשאי לדחות את פגישת העצור עם עורך הדין, אם מתקיים אחד מהמקרים הבאים:
  • אם הפגישה עם עורך הדין תגרום להפסקה של פעולות חקירה הדורשות את נוכחות העצור - ניתן לדחות את הפגישה עד להשלמת החקירה לפרק זמן של שעות ספורות.
  • אם פגישת העצור עם עורך הדין עלולה לסכל או לשבש מעצרם של חשודים נוספים באותו ענין, למנוע גילוי ראיה או תפישת דבר שהושג בקשר לאותה עבירה, ניתן לדחות את הפגישה לתקופה הנדרשת, אך לא יותר מ- 24 שעות משעת המעצר.
  • אם עיכוב הפגישה לזמן מוגבל נדרש לצורך שמירה על חיי אדם, סיכול פשע, או מניעת עבירת ביטחון - ניתן לדחות את הפגישה לתקופה שלא תעלה על 48 שעות משעת המעצר.
שימו לב
גם במקרה שהפגישה נדחתה, חובה לאפשר לעצור שביקש זאת הזדמנות סבירה לקיים פגישה עם עורך הדין שלו, לפני שהוא מובא לדיון בבית המשפט בעניין מעצרו.

מגבלות על זכות ההיוועצות לעצור בעבירות בטחון

 • כאשר מדובר באדם שנעצר בגין עבירות בטחון, לקצין הממונה יש סמכות לדחות את הפגישה לפרק זמן של עד 10 ימים מהמעצר.
 • נשיא בית המשפט המחוזי רשאי להאריך את תקופת דחיית הפגישה עד לתקופה מצטברת של 21 ימים בסך הכל.
 • ניתן לדחות את הפגישה אם יש חשד שמתקיים כל אחד מהמקרים הבאים:
  1. הפגישה עלולה לשבש מעצרם של חשודים אחרים.
  2. הפגישה עלולה להפריע לגילוי ראיה או תפישתה, או לשבש את החקירה בכל דרך אחרת.
  3. דחיית הפגישה דרושה כדי לסכל עבירה או כדי לשמור על חיי אדם.
 • אם הוחלט לדחות את הפגישה,יש להודיע על כך לעצור (כולל סיבת הדחייה ומשך הדחייה), וכן לאדם נוסף לבחירתו של העצור, אם הוא ביקש זאת.
 • על החלטה לדחות את הפגישה ניתן להגיש ערעור לנשיא בית המשפט המחוזי.
 • על החלטת נשיא בית המשפט המחוזי (בערעור או בהארכת תקופת הדחייה) ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון.

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי, בכפוף למגבלות האמורות לעיל ובהתחשב באופן ניהול מקום המעצר.

חשוב לדעת

 • אסור להעניש עצור במניעת שיחת טלפון עם עורך הדין שלו.
 • כל אדם בהליך הפלילי זכאי להיות מיוצג, כאשר במקרים מסוימים עשויה להתקיים זכאות לייצוג על ידי סניגור ציבורי בהליך פלילי.
 • כאשר מדובר במעצר שווא שאינו מוצדק, ניתן להגיש תביעה לפיצויים וכן להגיש תביעת נזיקין בגין המעצר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים