הקדמה:

סניגור ציבורי הוא עורך דין הממומן על-ידי המדינה, במקרים מסוימים, כדי לייצג חשודים, עצורים, או נאשמים בהליך פלילי (בתחום המשפט האזרחי ניתן סיוע חינם מהאגף לסיוע משפטי)
נאשמים ומערערים מחויבים בתשלום אגרה עבור ייצוגם על-ידי סניגור ציבורי
הזכאות לייצוג על-ידי סניגור ציבורי משתנה ממקרה למקרה. לבירור הזכאות יש לפנות אל לשכת הסניגוריה הציבורית הקרובה לאזור המגורים
למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים


כל אדם שהוא נאשם, עצור או חשוד, רשאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין בהליך פלילי המתנהל נגדו, אך במקרים מסוימים ישנה זכאות לקבל ייצוג על-ידי סניגור ציבורי שהמדינה מממנת את שכרו והוצאותיו.

  • נאשמים ומערערים מחויבים בתשלום אגרה עבור ייצוגם על-ידי סניגור ציבורי.

מי זכאי?

  • הזכאים לקבלת ייצוג על-ידי הסניגוריה הציבורית מוגדרים בסעיף 18 לחוק הסניגוריה הציבורית.
  • הזכאות משתנה ממקרה למקרה, בהתאם לסוג ההליך המשפטי, חומרת העבירה ומצבו הכלכלי של מי שמבקש לקבל את השירות.
  • בחלק מהמקרים נבדק מצבו הכלכלי של הפונה.
    • במקרים אלה יינתן ייצוג רק למי שהכנסתו והכנסת בני משפחתו הגרים עמו אינה עולה על 2/3 מהשכר הממוצע במשק ואין לו רכוש הניתן למימוש, שערכו גבוה מפי 3 השכר הממוצע במשק.
    • למי שמשפחתו מונה יותר מ-3 נפשות יינתן ייצוג גם אם הכנסתו גבוהה יותר (ולכל היותר הכנסה הגבוהה ב-6% מהשכר הממוצע עבור כל אדם החל מהאדם הרביעי במשפחה).
    • לפירוט הסכומים ראו טבלת זכאות כלכלית לייצוג על ידי הסניגוריה באתר משרד המשפטים (נכון לשנת 2021).
  • במקרים אחרים הזכאות אינה מותנית בבדיקת המצב הכלכלי.
  • אלה המקרים העיקריים שניתן לקבל בהם ייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית:

נאשמים

עצורים ואסירים

מקרי זכאות נוספים

תהליך מימוש הזכות

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים