סניגור ציבורי הוא עורך דין הממומן על-ידי המדינה, במקרים מסוימים, כדי לייצג חשודים, עצורים, או נאשמים בהליך פלילי (בתחום המשפט האזרחי ניתן סיוע חינם מהאגף לסיוע משפטי)
נאשמים ומערערים מחויבים בתשלום אגרה עבור ייצוגם על-ידי סניגור ציבורי
הזכאות לייצוג על-ידי סניגור ציבורי משתנה ממקרה למקרה. לבירור הזכאות יש לפנות אל לשכת הסניגוריה הציבורית הקרובה
למידע רשמי ראו אתר משרד המשפטים


כל אדם שהוא נאשם, עצור או חשוד, רשאי להיות מיוצג על-ידי עורך דין בהליך פלילי המתנהל נגדו, אך במקרים מסוימים ישנה זכאות לקבל ייצוג על-ידי סניגור ציבורי שהמדינה מממנת את שכרו והוצאותיו.

 • נאשמים ומערערים מחויבים בתשלום אגרה עבור ייצוגם על-ידי סניגור ציבורי.

מי זכאי?

 • חשודים, נאשמים, עצורים ואסירים שמוגדרים בסעיף 18 לחוק הסניגוריה הציבורית.
 • הזכאות משתנה בהתאם לסוג ההליך המשפטי וחומרת העבירה.
 • בחלק מהמקרים יינתן ייצוג רק למי שמוגדרים "חסרי אמצעים", כלומר:
  • אין להם רכוש שניתן לממש אותו וערכו עולה על 37,608 ₪ (נכון ל-2024).
  • אם מדובר ביחידים או במשפחה של עד 3 נפשות (כולל בני זוג ידועים בציבור) - הכנסת כל בני המשפחה לא עולה על 8,399 ₪ (נכון ל-2024).
  • אם מדובר במשפחה של 4 נפשות ומעלה - הכנסת כל בני המשפחה לא עולה על 8,399 ₪ + 752 ₪ לכל נפש נוספת החל מהאדם הרביעי.
דוגמה
 • למי שמשפחתם בת 4 נפשות - הכנסתם לא עולה על 9,151 ₪ (8,399 + 752)
 • למי שמשפחתם בת 5 נפשות - הכנסתם לא עולה על 9,903 ₪ (8,399 + 2 פעמים 752)
 • למי שמשפחתם בת 8 נפשות - הכנסתם לא עולה על 12,160 ₪ (8,399 + 5 פעמים 752)
 • אלה המקרים העיקריים שניתן לקבל בהם ייצוג מטעם הסניגוריה הציבורית:

נאשמים

 • נאשם בעבירה חמורה בבית המשפט המחוזי (10 שנות מאסר או יותר).
 • נאשם שהתביעה מבקשת להטיל עליו מאסר בפועל.
 • נאשם שהוא חסר אמצעים ומואשם בעבירה שעונשה 5 שנות מאסר או יותר.
 • נאשם עם מוגבלות - אילם, עיוור, חירש, או מי שיש חשש שהוא עם לקות נפשית או מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • נאשם קטין (למעט עבירות תעבורה קלות).
 • נאשם שבית המשפט הורה למנות לו סניגור.
 • נאשם שהוזמן לדיון במסגרת "יום הקראות".

עצורים ואסירים

מקרי זכאות נוספים

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים