ככלל, תלמידי ישיבות פטורים משירות בצה"ל כחלק מהסדר "תורתו אמונתו"
תלמידי ישיבות שבכל זאת מעוניינים להתגייס, יכולים לעשות זאת במסגרת הליך ויתור על הפטור במילוי טופס
שליחת הטופס מבטלת לצמיתות את מעמד בן ישיבה

בוגר מוסדות החינוך החרדי המחזיק באישור 'תורתו אומנותו' ונמצא בדחיית שירות עקב לימודים בישיבה, אך מעוניין לוותר על מעמד בן ישיבה ולהתגייס לצה"ל, יכול לעשות זאת באופן עצמאי באמצעות שליחת טופס 'ויתור מעמד בן ישיבה'.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • גברים בוגרי ישיבות בין הגילאים 29-18.
שימו לב
למחזיקי פטור על רקע נפשי או בשל רישום פלילי קיימים תהליכים נפרדים.

למי ואיך פונים

 • מרכז השירות של יחידת מיט"ב , האחראית על תהליך הגיוס לצה"ל, , טלפון 1111.
 • בנוסף, ניתן להיעזר בצוות "יוצאים לצבא".

שלבי ההליך

 • את הטופס יש להוריד, למלא ולהגיש באחת משתי דרכים:
  • במייל ליחידת מיט"ב
  • בהתייצבות פיזית בלשכת הגיוס במקום המגורים של מגיש הטופס. לרשימת לשכות הגיוס המלאות ראו באתר מיט"ב.
 • כשבועיים לאחר שליחת הטופס מתעדכן תאריך הגיוס בהתאם לשיבוץ לפי צרכי ומועדי הגיוס הצבאיים.
 • שליחת הטופס מבטלת לצמיתות את מעמד בן הישיבה.

חשוב לדעת

 • קיימים מסלולי שירות צבאי מיוחדים לחרדים, כגון "נצח יהודה".
 • עבור מי שלא מעוניין להשתלב במסלול חרדי, קיים גם מסלול מותאם ליחידות הכלליות בצה"ל.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות