התוכנית מיועדת ל"יוצאים לשינוי מהחברה החרדית" - מלש"בים וחיילים יוצאי החברה החרדית שמתגייסים או התגייסו לצה"ל במסלולים שאינם מסלולי חיילים חרדים, ונועדה ליצור שוויון בתנאי השירות שלהם לאלה של חיילים חרדים
התוכנית כוללת השלמת פערים לפני הגיוס, שילוב ביחידות איכותיות ומסלולי השלמת השכלה ורכישת מקצוע לקראת השחרור
חייל שבמהלך שירותו הודח או עזב את היחידות החרדיות - המידע מוזן אוטומטית למערכת והוא יכול להיחשב כזכאי לתנאים בתוכנית זו


ראו גם

פרטים

יישוב:רחבי הארץ
תחום ראשי:יוצאים לשינוי מהחברה החרדית
 • תוכנית השירות המשולב נועדה למלש"בים וחיילים יוצאי החברה החרדית, שלא מעוניינים להתגייס במסלולים חרדים. מטרת התוכנית לעזור להם לצלוח את תקופת השירות הצבאי בצורה משמעותית ומותאמת לצרכיהם.

תנאים טרום גיוס

 • הלנה בבית החייל למלש"בים שאין להם היכן להתגורר לפני הגיוס.
 • השלמת פערים קודם לגיוס – דחיית גיוס למען שיפור קב"א ודפ"ר באמצעות השלמת בגרויות ומכינות מקצועיות. אחרי השלמת הפערים יתקיימו מבחנים חוזרים במידת הצורך.
 • מכינה קדם אקדמית ועתודה – למלש"בים תינתן אפשרות לבצע את פרק השלמת ההשכלה עם גיוסם לצה"ל (במקום בסוף השירות), לטובת ביצוע מכינה קדם אקדמית. הבקשה תוגש לגורם המלווה, עד ל-4 חודשים טרם מועד הגיוס ותותנה בחתימת שירות סדיר נוסף במידה ואורך המכינה הינו יותר מ-4 חודשים. לאחר המכינה יצטרפו החיילים למסלול עתודה. בנוסף, כל מלש"ב שיתקבל ללימודים אקדמיים יוכל להשתלב במסלול עתודה.
 • מיון ושיבוץ – מלש"בים יוכלו להתמיין לכלל יעדי השיבוץ ככל מלש"ב אחר, לרבות לתפקידים במערך הלוחם. המיונים יתבססו על ראיונות אישיים ולא יוגבלו ע"י נתוני האיכות שנקבעו להם, אם הדבר מתאפשר למול אופי התפקיד. במידה והמלש״בים לא שובצו לתפקידים טרם יום הגיוס, יוכלו לשוחח עם קצין מיון ביום הגיוס כדי לשלבם בתפקידים משמעותיים, בהם יחידות מקצועיות.

תנאים במהלך השירות הצבאי

 • הכרה כחייל בודד – ללא צורך בהוכחת היעדר קשר החייל עם משפחתו או בהוכחת העובדה שמשפחתו אינה מהווה עבורו תא משפחתי מתפקד. הבקשה להכרה בחייל בודד תיבחן גם אם קיים קשר מסוים עם המשפחה אך היא אינה מהווה עבורו עורף משפחתי תומך.
 • הקלות ביציאה לקצונה – יוצאות ויוצאים לשינוי מהחברה החרדית, המשרתים בסדיר ומעוניינים לצאת לקורס קצינים לא יימדדו בנתוני האיכות האישיים אלא על סמך המלצות מפקדים ומבד״ק, בהתאם להנחיות מדור תכנון קצונה.

תנאים לקראת שחרור

 • השלמת לימודים והשכלה - במהלך 8 חודשים לפני השחרור, תתקיים זכאות ללימודים במכינה אקדמית או הכשרה מקצועית במסגרת תוכנית שנת מעו"ף. בנוסף, קיימת זכאות לתוכנית ההכשרות המקצועיות "מקצוע לחיים".
 • סדנת הכנה לאזרחות
 • הכנה לבחינת גמר תיכון המזכה ב-10 שנות לימוד
 • למידע נוסף ראו פרסום של צה"ל בנושא

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • חייל שבמהלך שירותו הודח או עזב את היחידות החרדיות.
 • מי שעבר ראיון זיקה ונמצא כי עונה להגדרת החוק כחרדי (למד שנתיים במוסד מוכר בין גיל 14 ל-18) אך בוחר לשרת במסלולים הכלליים, ועומד ב-2 הקריטריונים הבאים:
  1. הוא חייל ששובץ במסלול שאינו מסלולי חרדים או שהוא מלש"ב שהצהיר כי הוא יוצא בשאלה או כי אינו מעוניין להתגייס למסלולי החרדים.
  2. הוא מתגייס או התגייס לשירות פעיל מלא (24 חודשים), ולא למסלול שירות מקוצר או למסלול הכוללים של"ת
שימו לב
הגורמים המטפלים – ענף השירות במיטב, לשכות הגיוס, סגלי השלישות והת"ש ביחידות - רשאים לאפשר גם לחיילים ומלש"בים אחרים להצטרף למסלול, כשכל מקרה ייבחן לגופו.

אופן קבלת השירות

טיפ
קיימים גופים שונים המסייעים בכניסה לשירות ובהנגשתו ליוצאי החברה החרדית. ניתן לפנות ל:

תודות