חשוד הנמצא בחקירה רשאי שלא להשיב לשאלות כדי שלא להפליל את עצמו
שתיקתו של חשוד בחקירה עשויה לחזק את ראיות התביעה נגדו
הגוף החוקר מחויב להודיע לחשוד על זכות השתיקה ולהסביר לו כי אינו מחויב להשיב לשאלות החוקרים


חשוד הנמצא בחקירה רשאי שלא להשיב לשאלות כדי שלא להפליל את עצמו.

  • שתיקתו של חשוד בחקירה עשויה לחזק את ראיות התביעה נגדו.
  • הגוף החוקר מחויב להודיע לחשוד על זכות השתיקה ולהסביר לו כי אינו מחויב להשיב לשאלות החוקרים.

מי זכאי?

  • כל אדם הנחקר על-ידי המשטרה או גוף חוקר אחר בחשד לביצוע עבירה פלילית.

תהליך מימוש הזכות

  • החשוד רשאי לסרב להשיב לשאלות במהלך החקירה, ולומר לחוקריו כי הוא שומר על זכות השתיקה.

חשוב לדעת

  • שתיקתו של חשוד בחקירה עשויה לחזק את ראיות התביעה נגדו.
  • מומלץ להתייעץ עם עורך-דין לגבי השימוש בזכות השתיקה.
  • כל חשוד זכאי להתייעץ עם עורך-דין, והוא רשאי לבקש ליצור קשר עם עורך דינו ללא דיחוי ולדחות את החקירה למשך זמן סביר לצורך ההיוועצות. במקרים מסוימים, חשודים עשויים להיות זכאים לייצוג על ידי סניגור מטעם הסניגוריה הציבורית ללא תשלום.
  • זכות השתיקה חלה גם במצבים נוספים מלבד חקירה במשטרה, למשל מחוץ לחדר החקירות או במהלך משפט שבו אדם הוא נאשם.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים