משטרת ישראל עוסקת בשמירת הסדר הציבורי, במניעת פשיעה, באכיפת החוק, בשמירת שלום הציבור ובמתן שירותים בתחומים הקשורים לביטחון אישי וביטחון הציבור (מתוך אתר משטרת ישראל).

פרטים

תחומי עיסוק:אכיפת החוק במדינת ישראל.
אתר אינטרנט:לאתר
טלפון:100

נושאים וזכויות