אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:


יצרן של מוצר חשמלי, אלקטרוני או גז, מחוייב לספק לקונה המוצר (הצרכן) שירות אחריות של תיקון והחלפת חלקים ללא תמורה, למשך שנה לפחות מהיום שבו נמסר המוצר לצרכן.

 • היצרן אחראי לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ללא תמורה. התיקון יחזיר את המוצר למצב שבו היה אלמלא התיקון.
 • אם נדרשת החלפה של חלק או של המוצר כולו - תבוצע ההחלפה ללא תמורה. החלקים המחליפים צריכים להיות מקוריים וחדשים.
 • אם היצרן לא ביצע תיקון או החלפה כפי שמתחייב, הצרכן יוכל לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  • לקבל מהיצרן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך.
  • לקבל חזרה את התמורה ששילם עבור המוצר.
 • אם היצרן דורש שההתקנה תבוצע על-ידו, כתנאי להפעלת המוצר, האחריות תכלול גם אחריות להתקנה.
 • התקנה או הדרכה שנדרשת על-ידי היצרן כתנאי להפעלת המוצר - ייעשו בתוך שבוע מהיום שבו המוצר נמסר לקונה.

מי זכאי?

 • מי שרכש מוצר חשמלי, אלקטרוני או גז, שמחירו מעל 150 ש"ח.

מי לא זכאי?

 • במקרים הבאים היצרן אינו מחוייב לתקן או להחליף את המוצר ללא תמורה, והוא רשאי לגבות תשלום:
  • הקלקול נגרם בשל כוח עליון שהתרחש לאחר שהמוצר נמסר לקונה.
  • הקלקול נגרם על-ידי הצרכן בזדון, או ברשלנות, או שהצרכן השתמש במוצר בניגוד להוראות השימוש.
  • הקלקול נגרם כתוצאה מתיקון שנעשה על-ידי מישהו שלא הורשה לכך מטעם היצרן (בתנאי שהתיקון לא נעשה בנסיבות שנבעו מהפרת החובה של היצרן).

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות