הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן היא זרוע אכיפה עצמאית האחראית על מתן הנחיות מחייבות להתנהגות נורמטיבית בין עוסק לצרכן ועל תהליכי האכיפה של הוראות חוק הגנת הצרכן.
הוראות חוק הגנת הצרכן חלות רק על עסקאות שבין יצרן או סוחר לבין הצרכן הסופי, ולכן הרשות להגנת הצרכן אינה אחראית לעסקאות שאינן בין יצרן או סוחר לצרכן הסופי.
עסקאות בין עוסקים לבין עצמם (למשל, מכירה מסיטונאי לקמעונאי) או עסקאות בין צרכנים לבין עצמם (למשל, מכירות מכונית משומשת על ידי אדם פרטי אחד לאדם פרטי אחר) אינן נמצאות בסמכותה של הרשות להגנת הצרכן.

פרטים

תחומי עיסוק:צרכנות
אתר אינטרנט:לאתר
כתובת:רחוב בנק ישראל 5, ירושלים 9195021​
טלפון:073-3717777
מענה טלפוני בימים ב', ד', ה' בשעות 13:00-09:00
פקס:073-3717790

תפקידים וסמכויות

 • תפקידי הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן:
  • לפקח על ביצוע הוראות חוק הגנת הצרכן.
  • לטפל בתלונות הנוגעות להפרת הוראות חוק זה או לפגיעה אחרת בצרכן.
  • לערוך וליזום סקרים ומחקרים בענייני צרכנות.
  • לטפל בכבילות בין עוסק לצרכן, הפוגעות ביכולת הצרכן לעבור מעוסק לעוסק.
  • לטפל בכל עניין אחר הקשור להגנת הצרכן ואשר לא הוטל בדין על רשות אחרת.
 • בנוסף הוקנו לממונה סמכויות נוספות מכוח החוקים הבאים:

פניות והגשת תלונות

 • ניתן לפנות או להגיש תלונה לרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן במקרים הבאים: הטעיה, הטעיה בפרסום, ניצול מצוקה והשפעה בלתי הוגנת, חיוב יתר או ללא הרשאה, הצגת מחיר וסימון מוצרים, אחריות ושירות, אי קבלת מידע ומסמכים מחייבים וביטול עסקה.
 • למידע נוסף, ראו פנייה בנושאי צרכנות אל הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן.

נושאים וזכויות