אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

רקע

  • רוב העובדים במשק חוסכים לקראת פרישה במסגרת של פנסיה צוברת.
  • החיסכון הוא תוצאה של הפרשות עובד ומעביד מידי חודש בחודשו.
  • הכספים מנוהלים ע"י קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים וחלקם מושקעים במניות, שכידוע נפלו מאוד לאחרונה.
  • גובה קצבת הפנסיה נקבע לפי הסכום הכולל שהצטבר בחיסכון הפנסיוני ביום הפרישה לגמלאות כשהוא מחולק למקדם ההמרה לקצבה שמונהג באותה עת.
  • ככל שהסכום המצטבר נמוך יותר, גובה הקצבה יהיה נמוך בהתאם.

פגיעה אפשרית בגובה קצבת הפנסיה החודשית

  • עובד המבוטח בפנסיה צוברת ואשר פרש לגמלאות במהלך תקופת התפרצות הקורונה ואמור להתחיל לקבל קצבת פנסיה חודשית עשוי להיפגע מבחינה כלכלית, שכן קצבת הפנסיה החודשי שלו עשויה לקטון בשיעור משמעותי, לאור הנפילות בשערי הבורסה בסמוך למועד פרישתו לגמלאות, שמשפיעות באופן ניכר על הסכום שנצבר בהחיסכון הפנסיוני שלו, וזאת ככל שהמסלול בו הושקעו הכספיים הכיל רכיב של מניות.
הערת עריכה
האם הכסף ששוכב לא ממשיך לצבור תשואות גם לאחר התחלת תשלום הקבצאות? כלומר שולמה לו קצבה שהיא רק חלק מכל הסכום, ירת הכסף נשארת בחיסכון? האם היא לא מושקעת וצובורת שואה? או שמאותו רגע הסכום היש כרגע הוא הסכום שלפיו תחושב כל הקצבה ליתרת ימי חייו ?
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07:17, 15 במרץ 2020 (IST)
  • מומלץ לעובד שהגיע לגיל פרישה בתקופת משבר הקורונה והחיסכון הפנסיוני שלו נפגע כתוצאה מנפילות השערים, להתייעץ עם יועץ פרישה ולשקול עמו, כמובן אם אפשרי, לדחות את הפרישה למועד מאוחר יותר אם הוא מאמין ששערי המניות (ועמם גם החיסכון הפנסיוני שלו) יעלו.
הערת עריכה
זו גם המלצה בעייתית, כי ההמלצה ממילא היא לא להיחשף מניות בשנים שקרובות לפרישה, אז דחיית הפרישה כשהכסף ממשיך להיו מושקע בבורסה היא גם מסוכנת. ועומדת בסתירה לטקטקיה שככל שקרובי פרישה יש להקטין את החשיפה למניות. אמתי: בטוח שווה להתייעץ ובטח ככל שהרכיב המנייתי היה יותר גבוה
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 07:17, 15 במרץ 2020 (IST)