חיסכון פנסיוני הוא אמצעי שדרכו יכול אדם לחסוך במהלך חייו כספים שישמשו למחייתו לאחר פרישתו מהעבודה
החיסכון מנוהל במסגרת ביטוח פנסיוני על ידי הגופים המוסדיים באמצעות מכשירים פיננסיים שונים, כמו קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל
הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים כולל מלבד החיסכון הפנסיוני גם רכיב ביטוחי למקרה של מוות או פגיעה שתמנע מהחוסך לעבוד

חיסכון פנסיוני הוא אמצעי שדרכו חוסך אדם במהלך חייו כספים באמצעות הפרשות סכומים חודשיים, והסכום שמצטבר ישמש בבוא העת לצורך תשלום קצבה חודשית לחוסך, בעת שיפרוש מעבודתו.

  • מהסכום שנצבר בחיסכון תשולם לחוסך (או לשאיריו אם הוא נפטר) קצבת פנסיה חודשית לאחר פרישתו לגמלאות, והיא תהווה למעשה את ההכנסה החודשית של אותו אדם לשארית חייו (יחד עם קצבת הזקנה מהביטוח הלאומי).
  • את החיסכון הפנסיוני מנהלים עבור החוסכים הגופים המוסדיים (במסגרת הביטוח הפנסיוני), ובתמורה הם גובים מהחוסכים דמי ניהול.
  • הגופים המוסדיים משקיעים את הכסף עבור החוסכים בשוק ההון ובדרכים נוספות כדי להשיג רווחים שיגדילו את החיסכון.
  • הגופים המוסדיים הם האחראים לשלם את קצבת הפנסיה שמגיעה לחוסכים או ליקיריהם במקרה של מוות.
  • גובה קצבת הפנסיה שיקבל החוסך עם פרישתו מעבודה, נקבע ביום הפרישה עצמו, בהתאם לסכום שהצטבר בחיסכון לאורך השנים וכן על סמך חישובים אקטואריים נוספים.
  • בקרנות הפנסיה ובביטוח מנהלים מורכב החיסכון הפנסיוני גם מרכיב נוסף - כיסוי ביטוחי. כיסוי זה תקף עד גיל פרישה מעבודה, וכולל ביטוח נכות (אובדן כושר עבודה) ממנו תשולם לחוסך קצבה חודשית אם הוא לא יוכל להמשיך לעבוד, וביטוח למקרה מוות (ביטוח שאירים), שממנו יקבלו שאיריו של החוסך סכום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה שיילך החוסך לעולמו בטרם עת.

חשוב לדעת

  • הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה ובביטוח מנהלים כולל מלבד החיסכון הפנסיוני גם רכיב ביטוחי למקרה של מוות או פגיעה שתמנע מהחוסך לעבוד. בקופת גמל אין רכיב ביטוחי, וניתן להפריש אליה כספים לרכיב חיסכון פנסיוני ופיצויים בלבד.
  • כספים המופקדים לביטוח הפנסיוני (כולל רכיב החיסכון) מוגנים מפני הטלת עיקול, כלומר לא ניתן לעקל אותם כל עוד הם נמצאים בחיסכון הפנסיוני ולא נמשכו ממנו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.