אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:


פטור משירות בצה"ל ניתן לאוכלוסיות שונות, על רקע מצבים שונים: מצב משפחתי, מצב רפואי, פטור על רקע דתי ופטור מטעמי מצפון.

מי זכאי?

 • אמהות, נשים נשואות ונשים בהיריון.
 • מועמדים לשירות ביטחון שנקבע להם פרופיל 21 (פטור מסיבות רפואיות).
 • נשים דתיות או שמשפחתן מנהלת אורח חיים דתי והגיוס לצה"ל פוגע באמונה של המשפחה.
 • צעירים וצעירות שהוכיחו כי טעמי המצפון שלהם מונעים מהם לשרת בצבא.

תהליך מימוש הזכות

פטור על רקע משפחתי

 • נערה שהרתה צריכה לפנות ליחידת מיטב עם מסמכים רפואיים המעידים על ההיריון.
 • נערה שנישאה צריכה לפנות ליחידת מיטב ולהצהיר על נישואיה באמצעות תעודת נישואין מהרבנות או תעודה המוכרת במשרד הפנים.
 • את הבקשות לפטור יחד עם המסמכים יש לשלוח ליחידת מיטב בדוא"ל: meitav@idf.gov.il.

פטור רפואי

 • פטור על רקע רפואי ניתן למי שועדה רפואית של הצבא קבעה שהוא אינו כשיר לשירות (פרופיל 21).
 • הפטור ניתן למי שמתקיים בו לפחות אחד המבחנים המפורטים בתוספת הראשונה לתקנות שירות בטחון.
 • בחלק מהמקרים הפטור הוא זמני

פטור על רקע דתי

 • לקבלת פטור על רקע הכרה דתית יש להגיש תצהיר בכתב, בפני שופט או דיין רבני, שבו מצהירה המבקשת שמתקיימים בה 3 התנאים הבאים:
  1. טעמים שבהכרה דתית מונעים ממנה לשרת שירות ביטחון
  2. היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו.
  3. היא אינה נוסעת בשבת.
 • לקבלת פטור על רקע הווי משפחתי דתי יש להגיש בקשה בכתב לועדת פטור, בצירוף תצהיר ופרטים של 2 עדים.

פטור מטעמי מצפון

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים

תודות