פורטל זה מרכז מידע למתנדבים ומתגייסים מקרב אלה שקיבלו פטור משירות צבאי.

במסגרת הליך המיון לצבא, ישנם לא מעט צעירים וצעירות המקבלים פטור משירות צבאי. יחד עם זאת, רבים מהם בוחרים להתנדב לשירות צבאי.

חשוב: בעלי לקויות כגון אפילפסיה או אספרגר יכולים לעתים להתגייס לשירות צבאי רגיל, בהתאם לכל מקרה.

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים