הקדמה:

במסגרת תכנית יוצרים לעתיד צוות תעסוקה מטעם מגדל אור מלווה צעירים עם לקות ראיה או עיוורון בהתנסות הראשונה שלהם בעולם העבודה


פרטים

במסגרת תכנית יוצרים לעתיד צוות התעסוקה של מגדל אור מלווה צעירים בעלי לקות ראיה או עיוורון בהתנסות הראשונה שלהם בשוק העבודה. התכנית כוללת שני שלבים:

 • שלב ראשון (עד חצי שנה):
  • מפגשי למידה והכשרה במסגרת קבוצתית ופרטנית.
  • הצעירים יתרגלו שימוש באפליקציות וטכנולוגיות שישרתו אותם במקום העבודה
  • הצעירים ילמדו איך כדאי לחפש משרות.
  • הצעירים יקבלו כלים ויתרגלו עמידה בפני קהל.
 • שלב שני (עד שנתיים):
  • בשלב זה הצעירים ייקלטו אצל מעסיק לפי בחירתם ויינתן להם ולמעסיקיהם ליווי על ידי רכזות קידום תעסוקה.
  • הצעירים יוכלו לבחור בין מסלול יזמות לבין מסלול עבודה בארגון הכולל עבודה למשך 2-3 בשבוע בשעות אחה"צ.

נותני השירות

אוכלוסיית יעד ותנאי זכאות

 • התכנית מיועדת לבוגרי כיתות ט' - י"א עם לקות ראייה או עיוורון מכל רחבי הארץ.

אופן קבלת השירות

 • יש צורך בקבלת אישור ממשרד הרווחה לצורך השתתפות בתכנית.

עלות השירות

 • התכנית ממומנת על ידי זרוע העבודה במשרד הרווחה.

תודות

 • המידע המקורי בערך זה נכתב בסיוע מרכז מגדל אור.