עיוורים ולקויי ראייה שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 20% ומעלה זכאים לקבלת שירותי שיקום מקצועי
למידע נוסף, ראו באתר משרד הרווחה

שירותי שיקום מקצועי ניתנים לעיוורים ולקויי ראייה על ידי המוסד לביטוח לאומי בשיתוף עם השירות לעיוור.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות