חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד תשע"ב-2012 אוסר על מעביד לקבל בטחונות מעובד או ממועמד לעבודה, במישרין או בעקיפין, או לממשן.

פרטים

שם החוק:חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד תשע"ב-2012
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות