למעסיק אסור לקבל כספים או רכוש כלשהו ממועמד לעבודה כתנאי לקבלתו לעבודה
למעסיק אסור לקבל כספים או רכוש כלשהו מעובד כדי להבטיח את הישארותו בעבודה
במקרה של הפרת הזכות ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
בית הדין לעבודה יכול לפסוק פיצויים לעובד שמעסיקו הפר את האיסור גם ללא הוכחה כי לעובד נגרם נזק


על מעסיקים חל איסור לקבל בטחונות מעובדיהם או לממשם לצורך הבטחת הישארותם בעבודה, או כתנאי לקבלתם לעבודה.

  • ביטחונות כוללים, בין היתר: רכוש (מיטלטלין) כסף או שטר.
  • האיסור חל גם על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כח אדם המועסק אצלו וכן על מזמין שירות ועל עובד של קבלן שירות המועסק אצלו.

מי זכאי?

  • כלל ציבור העובדים.

תהליך מימוש הזכות

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים