חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005 קובע הסדר של מתן ארוחה חמה יומית לתלמידי גן חובה ובתי ספר יסודיים במוסדות חינוך בהם הונהג יום לימודים ארוך.


פרטים

שם החוק:חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר החינוך
חוק קודם:החלטת ממשלה 2342 מיום 01.08.2004

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.