תלמידי גני ילדים ובתי ספר יסודיים הלומדים יום לימודים ארוך זכאים לארוחה יומית במימון הרשות המקומית
ניתן לחייב את ההורים בהשתתפות במימון הארוחות, כאשר סכום ההשתתפות נקבע בהתאם להכנסתם החודשית
תלמידים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר השתתפות בתשלום הארוחות יהיו זכאים לקבל ארוחות יומיות ללא תשלום
ההורים יכולים לבחור שילדם לא יקבל ארוחה יומית
בשנת הלימודים תשפ"ג סכום ההשתתפות המירבי הוא 7 ₪ לארוחה
למידע רשמי ראו באתר משרד החינוך

סעיף 2א לחוק ארוחה יומית לתלמיד קובע כי תלמידי גנים ובתי ספר שנהוג בהם יום חינוך ארוך זכאים לארוחה יומית במסגרת הלימודים במוסד החינוכי.

מי זכאי?

 • תלמידי גן ילדים ובית ספר יסודי העומדים בשני התנאים הבאים זכאים לארוחה יומית:
  1. לומדים בגן ילדים או בית ספר יסודי -
  2. לומדים מינימום שעות ביום ובשבוע -
   • לומדים לפחות 41 שעות בשבוע - הזכאות לארוחה היא רק בימים בהם לומדים לפחות 8 שעות ביום.
   • לומדים במוסדות שבהם מיושמת תוכנית "אופק חדש" - הזכאות לארוחה היא רק בימים בהם לומדים לפחות 7 שעות ביום.

מימון הארוחות

 • סעיף 2א(ב) לחוק ארוחה יומית לתלמיד קובע שהרשות המקומית שבתחומה נמצא גן הילדים או בית הספר היא זו שאחראית לספק את הארוחה היומית.
 • הרשויות המקומיות רשאיות לגבות מההורים כסף לצורך השתתפות במימון הארוחות.
 • גובה ההשתתפות של ההורים נקבע על-ידי ועדת החינוך של הכנסת, והוא יחסי בהתאם להכנסתם החודשית.
 • הסכומים המרביים לגבייה מפורסמים מדי שנה על-ידי משרד החינוך ונכון לשנת הלימודים תשפ"ג (2022/23) הם:
ההכנסה לנפש לחודש בשקלים השתתפות הורים בעלות ארוחה בשקלים
1,273-0 0
1,378-1,274 0
1,493-1,379 0.7
1,604-1,494 2.6
1,744-1,605 2.6
1,829-1,745 3.8
1,941-1830 3.8
2,127-1,942 5.4
2,171-2,128 6.0
2,172 ומעלה 7.0
 • כספי השתתפות ההורים במימון הארוחות משולמים במסגרת תשלומי הורים אשר נגבים לקראת פתיחת שנת הלימודים. אופן גביית תשלומי ההורים נקבע על-ידי מוסדות החינוך והרשויות המקומיות. לרוב, ניתן לחלק את תשלומי ההורים למספר תשלומים ואף לשלמם באמצעות צ'קים דחויים או בהוראות קבע.
 • הרשות המקומית מחויבת לאפשר לכל התלמידים אשר זכאים ומעוניינים בכך להשתתף בתוכנית ההזנה ולקבל ארוחה יומית, ובכלל זה לתלמידים אשר מצבם הכלכלי אינו מאפשר תשלום עבור השתתפותם - תלמידים שאינם יכולים לשלם בעבור הארוחות יהיו זכאים לקבל אותן גם ללא תשלום השתתפות עצמית.

ויתור על הארוחה

 • הורה שמעוניין לוותר על הזנה עבור ילדו חייב למלא טופס הצהרת הורים שאינם מעוניינים בהזנת ילדם ולמסרו להנהלת המוסד החינוכי.
 • רק הצהרות שמהן יעלה באופן ברור כי הסיבה לאי ההשתתפות בתוכנית אינה נובעת מקושי כלכלי יתקבלו לצורך אי קבלת הארוחה - לא ניתן לוותר על הארוחה רק משום שלא יכולים או לא מעוניינים לשלם את דמי ההשתתפות העצמית.

תהליך מימוש הזכות

 • הארוחה החמה מסופקת באופן אוטומטי על-ידי הרשות המקומית שהמוסד החינוכי נמצא בתחום שיפוטה.

תפריט הארוחה והציוד הנלווה

 • תפריט הארוחה היומית נקבע מדי חודש על-ידי תזונאית תוכנית ההזנה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
 • תפריט הארוחה כולל:
 • כל תלמיד יקבל ביחד עם הארוחה גם את פריטי הציוד הבאים:
  • מצעית (פלייסמט) להנחה על השולחן;
  • מפית מנייר סופג דו-שכבתי (20×20 ס"מ לפחות) לניגוב הידיים;
  • סכו"ם אישי חד-פעמי מפלסטיק קשיח באיכות טובה.

תלמיד עם רגישות או אלרגיה למזון

 • במקרה בו ידוע על רגישות או אלרגיה של תלמיד למזון ויש צורך באספקת מנות מזון מיוחדות, על ההורה להמציא למנהל מוסד החינוך אישור רפואי המפרט את הרגישות/אלרגיה ואת רמת חומרתה.
 • לאחר שליחת האישור הרפואי יש להעביר למנהל מוסד החינוך מכתב בקשה לקבלת מנות מיוחדות.
 • ארוחה הכוללת מזון מיוחד לילדים עם רגישות או אלרגיה למזון צריכה להיות מסומנת באותיות בצבע בולט לעין, הנוגד את רקע האריזה, הניתנות לקריאה בקלות וזהות בהדגשתן, והמזהות את הרכב המזון הייעודי המיועד לילד.
 • אם ההורה של התלמיד מעוניין להפסיק את אספקת המנות המיוחדות ולדאוג למזון התלמיד באופן עצמאי, עליו למלא טופס בקשה להפסקת אספקה של מנה מיוחדת.
 • למידע נוסף ראו בערך התאמות במוסדות חינוך ובצהרונים לתלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון.

בירורים ותלונות

 • במקרים של בעיות או קשיים או אי-שביעות רצון מהמזון המסופק, יש ליצור קשר עם בית הספר אשר יפנה לנציג ההזנה או לנציג הרשות המקומית. אין לפנות ישירות לספק המזון.
 • ניתן לפנות גם למוקד פניות הציבור של משרד החינוך, בטלפון 1800-25-0025 או בטלפון 6552*, בימים א'–ה' בין השעות 8:00–15:00.
 • במקרה שהרשות המקומית לא מספקת ארוחה יומית ניתן להגיש כנגדה תביעה לבית המשפט (במקרה כזה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ משפטי).

חשוב לדעת

 • בימי לימוד מקוצרים (עד השעה 13:30), מוסד החינוך לא יהיה זכאי להזנה.
 • במקרה שהמרכז לשלטון מקומי יכריז על שביתה ברשות עדיין תסופק הזנה לתלמידים במוסד החינוך, אלא אם תורה הרשות מפורשות שלא לספק מזון.
 • תלמיד שנעדר ממוסד החינוך אינו זכאי לקבל ארוחה.
 • ישנו איסור על הוצאת מזון משטח בית הספר.
 • משרד החינוך נוקט בסנקציות חריפות כנגד רשויות מקומיות אשר אינן מקצות כספים ליישום תוכנית ההזנה במוסדות החינוך בשטח שיפוטן. בתוך כך, משרד החינוך מפחית מתקציבי החינוך השוטפים של רשויות אלה את הכספים שנמנעו מלשלם לצורך יישום החוק.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

 • ת"ק 22909-04-10 אלגזאר נ' משרד החינוך ירושלים ועיריית רמלה (באתר נבו):
  • בית המשפט השלום ברמלה פסק פיצוי כספי לטובת אב של תלמידה הסובלת מאלרגיה לבוטנים עקב אי אספקת ארוחות לבתו על-ידי הרשויות, משום שהן לא יכלו לספק מנות מזון ללא חשש לבוטנים.
  • הפיצוי שנפסק בא לפצות את האב על ההוצאות שהוציא כדי לדאוג לארוחות מתאימות לבתו.

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים