כל אדם יכול להגיש לבית משפט לתביעות קטנות תביעה כספית בסכום של עד 37,700 ₪ (נכון לינואר 2024)
להגשת התביעה לא נדרש ידע משפטי, ועורכי דין לא רשאים בדרך כלל להופיע ולייצג בבית המשפט
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר למרכז המידע *3852
למידע רשמי ראו אתר הרשות השופטת

במקרים של סכסוכים אזרחיים (ראו דוגמאות בהמשך) ניתן להגיש לבית המשפט תביעה עד לסכום מסוים בהליך שלא מצריך ידע משפטי או ייצוג של עורך דין. תביעות אלה מוגשות לבית משפט השלום ששר המשפטים הסמיך כבית משפט לתביעות קטנות.

 • מטרת ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות היא לאפשר לכל אדם להגיש תביעה כספית בעלויות נמוכות יחסית (סכום אגרה נמוך, הוצאות משפט נמוכות יחסית שנפסקות במקרה של הפסד במשפט, ללא שכר טרחה לעורך דין וכו').
 • בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות על סכומים של עד 37,700 ₪ (נכון לינואר 2024).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • כל אדם (כולל מי שאינם תושבים או אזרחים ישראלים) שמעוניין להגיש תביעה כספית נגד אדם אחר או נגד בית עסק/חברה, עד סכום של 37,700 ₪ (נכון לינואר 2024).
דוגמה
דוגמאות לתביעות שניתן להגיש בבית המשפט לתביעות קטנות
 • תביעה כספית נגד עסק שלא הסכים להחזיר את התשלום בעקבות ביטול עסקה
 • תביעה כספית נגד חברת ביטוח שלא שילמה למבוטח או למוטב את כספי הביטוח שהוא זכאי להם
 • תביעת פיצויים נגד אדם אחר שגרם נזק לתובע (למשל נזק לרכב עקב תאונת דרכים או נזק לרכוש גם אם לא בכוונה)
 • תביעה כספית נגד לווה שלא החזיר את ההלוואה
 • תביעה כספית נגד אדם שהפר חוזה שכירות
 • תביעה כספית נגד בית עסק שלא סיפק את הסחורה או שסיפק סחורה פגומה

למי ואיך פונים

 • יש להגיש את התביעה למזכירות בית המשפט לתביעות קטנות.
 • התביעה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא אחד מאלה:
  • מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע (לא של התובע).
  • מקום המעשה או המחדל שבגללו מוגשת התביעה.
 • אם מדובר בתביעה שעוסקת בפרסום/מסחר באינטרנט, התביעה תוגש לבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא מקום מגוריו או עסקו של התובע/הנתבע.
 • אם יש מספר נתבעים, בית המשפט שמוסמך לדון יהיה בית משפט באזור מגוריו/מקום עסקו של אחד מהם (על פי הכללים שצוינו למעלה).
 • לרשימת בתי המשפט לתביעות קטנות, ראו באתר הרשות השופטת.
 • אם לא יודעים בוודאות היכן נמצא בית המשפט שיש להגיש בו את התביעה, ניתן להתקשר לבירורים אל מרכז המידע הטלפוני - 077-2703333 או *3852.

שלבי ההליך

הגשת כתב התביעה

 • יש למלא טופס כתב תביעה ולהגישו למזכירות בית משפט לתביעות קטנות.
 • לכתב התביעה יש לצרף את כל החשבונות/קבלות/ראיות/תמונות וכד' שעליהן מתבססת התביעה.
 • יש להגיש את כתב התביעה ואת הנספחים ב-3 עותקים מלאים, ובנוסף עותק מלא עבור כל נתבע נוסף (אם ישנו).
 • ניתן להגיש את התביעה בעברית או בערבית.
 • אם יש צורך במתורגמן לערבית בדיון, יש להגיש בקשה בכתב למזכירות בית המשפט לפחות 7 ימים לפני מועד הדיון.
 • יש אפשרות להגיש את התביעה באופן מקוון באמצעות אתר נט המשפט, הפועל בדפדפנים אקספלורר 9 ומעלה (ללא צורך בתאימות), Edge ,Chrome ו-Firefox, באופן הבא:
  • תחילה יש להירשם במערכת ההזדהות הלאומית.
  • בכניסה לאתר נט המשפט יש להזדהות עם הכניסה לאתר באמצעות הקלקה על לחצן "הזדהות ממשלתית" המופיע בכתום בצד ימין של המסך.
  • לאחר מכן, יש לבחור מתוך סרגל הכלים העליון באפשרות "פתיחת תיק".
  • לאחר שמאשרים את ההודעה שהתקבלה, ייפתח חלון פתיחת תיק לתביעה קטנה, שיש לבחור בו את הפרטים הרלוונטיים ולרשום את סכום התביעה.
  • בשלב הבא יש למלא את פרטי הצדדים בתיק. לשם כך, יש ללחוץ על כפתור "הוספת גורם חדש" ולהזין את פרטי הצדדים בשדות המתאימים.
  • ניתן לעקוב אחרי ההנחיות שיופיעו בחלק הימני של הדף (ה"אשף") ולפעול על-פיהן בשאר השלבים.
טיפ
כחודש לאחר הגשת כתב התביעה מומלץ להתקשר למרכז המידע של בתי המשפט בטלפון 077-2703333 או *3852 ולוודא כי הנתבע קיבל את כתב התביעה. אם התקבל אישור מסירה, יש להמתין ליום הדיון. אם לא התקבל, יש לבצע מסירה אישית - למסור את כתב התביעה לנתבע לבד, באמצעות שליח, או באמצעות הדואר. לאחר המסירה יש להעביר לבית המשפט העתק של אישור על המסירה לנתבע.

תשלום אגרה

 • בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בימ"ש בגובה של 1% מסכום התביעה, ובכל מקרה לא פחות מ-50 ₪, כלומר:
  • בתביעה בסכום של עד 5,000 ₪, יש לשלם אגרה בסך 50 ₪.
  • בתביעה בסכום שעולה על 5001 ₪, יש לשלם אגרה בסך 1% מסכום התביעה.
 • סכום האגרה יעוגל כלפי מעלה לסכום שהוא מכפלה של 5 שקלים.
 • סכום האגרה משתנה מפעם לפעם לפי קביעת הנהלת בתי המשפט (ראו אגרות בבתי המשפט לתביעות קטנות).
שימו לב
 • האגרה לא תוחזר למגיש התביעה גם אם יחליט לבטל את התביעה לפני שבית המשפט דן בה.
 • במהלך הדיון בבית המשפט מגיש התביעה רשאי לבקש מבית המשפט שיחייב את הנתבע לשלם לו את סכום האגרה ששילם.

הגשת כתב הגנה

 • לאחר שהתביעה תוגש, בית המשפט ישלח לנתבע העתק של כתב התביעה וכן הזמנה לדין.
 • על הנתבע להגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מקבלת כתב התביעה.
 • יש למלא את טופס כתב הגנה.
 • ניתן לצרף לכתב ההגנה נספחים התומכים בטענות הנתבע.
 • הנתבע אף רשאי להוסיף לכתב ההגנה תביעה שכנגד כלפי התובע, על גבי טופס תביעה. עילת התביעה שכנגד לא חייבת להיות קשורה לעילת התביעה המקורית ויכולה להיות עילת תביעה חדשה ועצמאית.
 • אם הנתבע הגיש תביעה שכנגד, יצרף פקיד בית המשפט לכתב ההגנה הודעה לתובע, כי הוא מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מיום קבלת התביעה שכנגד.
 • את כתב ההגנה בצירוף הנספחים יש להגיש ב-3 עותקים.
 • ניתן להגיש את כתב ההגנה במזכירות בית המשפט הרלוונטית, באתר נט המשפט או באמצעות הדואר בלבד (אין לשלוח כתב הגנה בפקס).

מועדים להגשת מסמכים בבית המשפט לתביעות קטנות

ההליך המועד המשך טיפול
הגשת כתב הגנה/כתב הגנה שכנגד בתוך 30 ימים מיום שהומצא כתב התביעה או כתב התביעה-שכנגד, לפי העניין
הגשת תשובה להודעת צד ג' בתוך 30 ימים מהיום בו הומצאה הודעה צד ג'
הגשת בקשה לביטול החלטה שניתנה שלא בפני בעל דין בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לבעל הדין ההחלטה
הגשת ערעור על פסק דין או על החלטה בעניין בקשה לביטול החלטה שניתנה שלא בפני בעל דין בתוך 15 ימים מיום שניתן פסק הדין או ההחלטה, לפי העניין
ערעור על פסק דין בתוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין, וניתן גם במועד מתן פסק הדין
 • אם במהלך התקופה חלה פגרה של בית המשפט, ספירת הימים נעצרת, אלא אם כן בית המשפט החליט אחרת.
דוגמה
 • כתב התביעה הומצא ב-1.7.
 • יש להגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים, אך בין התאריכים 21.7- 5.9 חלה פגרה.
 • לכן במקרה זה יש להגיש את כתב ההגנה עד 12.9.

החלטות חריגות בתביעה קטנה

 • הליך מקוצר לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - ייתכן מקרה שבו השופט יציע לפסוק לפי סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט. הסכמת הצדדים לפסיקה לפי סעיף 79(א) מסמיכה את השופט לפעול לפי שיקול דעתו והמסמכים בתיק ולפסוק שלא בנוכחות הצדדים וללא הנמקה בתיק. יתרונו הגדול של הליך זה הוא בזמן הקצר יחסית עד למתן פסק הדין. אולם, במקרה שיש ספק בטיב ובעוצמת הראיות או בצדקת התביעה - כדאי להימנע מהליך זה. פסק הדין הנמסר בהתאם להליך זה הינו חלוט (סופי) ולא ניתן לערער עליו.
 • מחיקת תביעה - במקרה שתובע לא מגיע לדיון במועד שנקבע, תביעתו תימחק והוא יוכל להגישה שוב בתיק חדש.
 • פסק דין בהיעדר הגנה - במקרה שנתבע לא מגיש כתב הגנה בתוך 30 יום מיום שהוגש לו כתב תביעה, ניתן לעתור לבית המשפט בבקשה לקבל פסק דין בהיעדר הגנה. מתן פסק דין בהיעדר הגנה בבית המשפט לתביעות קטנות הוא נדיר אך לא בלתי אפשרי.
 • פסק דין בהיעדר התייצבות - במקרה שהנתבע לא מגיע לדיון, רשאי בית המשפט לתת פסק דין בהיעדר ובו בדרך כלל מתקבלת כל התביעה. הנתבע יכול בתוך 30 ימים לבקש לבטל את פסק הדין, אם יש לו סיבה מוצדקת להיעדרות מהדיון.

ייצוג בבית המשפט

 • ההליך בבית המשפט לתביעות קטנות אינו מצריך ידע משפטי. בעלי הדין נדרשים רק להציג בפני בית המשפט את המסמכים הרלוונטיים המאמתים את גרסתם.
 • לכן ככלל בבית המשפט לתביעות קטנות הצדדים מופיעים בעצמם ואינם מיוצגים על ידי עורכי דין או על ידי אנשים אחרים, מלבד המקרים הבאים:

ייצוג על ידי עורך דין

 • בכל אחד מהמקרים הבאים יכול עורך דין להופיע בבית המשפט לתביעות קטנות:
  • עורך הדין עצמו הוא צד לתביעה.
  • בית המשפט התיר ייצוג על-ידי עורך דין ונימק זאת (לשם כך יש לבקש מראש מבית המשפט לאפשר לאותו צד להיות מיוצג על ידי עורך הדין).
שימו לב
במקרים שבהם התובע הוא עורך דין או שבית המשפט התיר לתובע ייצוג על ידי עורך דין, ייתכן שבית המשפט יעניק היתר ייצוג גם לצד שכנגד.

ייצוג על ידי אדם שאינו עורך דין

 • צד לתביעה קטנה יכול להיות מיוצג על ידי אדם אחר, וזאת אם ניתן לו ייפוי כוח, ואם ייפוי הכוח הוגש לבית המשפט ואושר.
 • בית המשפט לא יאשר ייצוג על-ידי מיופה כוח במקרים אלה:
  • האדם שמעוניינים למנות כמיופה כוח עוסק בקביעות בייצוג.
  • הייצוג נעשה עבור תמורה, כספית או אחרת.

ייצוג על ידי ארגון

 • בעל דין רשאי להיות מיוצג על ידי ארגון, ובלבד שיקבל אישור לכך מבית המשפט.
  • במקרה זה, ירשה בית המשפט גם לבעל הדין שכנגד להיות מיוצג על- ידי ארגון, אם הוא מעוניין בכך.

ערעור

 • לא ניתן לערער באופן אוטומטי ("ערעור בזכות") על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות.
 • כדי לערער על פסק דין של בית המשפט לתביעות קטנות יש להגיש בקשת רשות ערעור (בר"ע) לבית המשפט המחוזי.
 • את הבקשה יש להגיש לבית המשפט המחוזי במחוז שנמצא בו בית-משפט השלום שנתן את פסק-הדין, וזאת בתוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין או מהיום שבו פסק הדין נמסר למי שמבקש לערער.
 • בעת הגשת הבקשה לערעור יש לשלם אגרה.

ביטול תביעה בידי התובע

 • תובע שמעוניין לבטל את תביעתו נדרש להגיש בקשה למחיקת התביעה.
 • את הבקשה יש להגיש למזכירות בית המשפט והיא תעביר אותה לשופט למתן החלטה.
שימו לב
 • אם הבקשה למחיקת התביעה מוגשת אחרי שהנתבע הגיש כתב הגנה או לאחר שהתקיים כבר דיון בבית המשפט, ייתכן שהשופט יחייב את התובע לשלם לנתבע הוצאות משפט או יבקש מהנתבע להגיב על בקשת המחיקה.
 • האגרה ששילם מגיש התביעה לא תוחזר לו בכל מקרה, גם אם יחליט לבטל את התביעה לפני שבית המשפט דן בה.

חשוב לדעת

 • בדרך כלל בית המשפט מחייב את הצד המפסיד במשפט לשלם לצד המנצח הוצאות משפט.
 • גובה הוצאות המשפט עומד בדרך כלל על כ-400-300 ₪, אך בנסיבות מסוימות בית המשפט עשוי להורות על תשלום סכום גבוה יותר.
 • בנוסף, אם התביעה מתקבלת (כשהתובע הוא המנצח במשפט) מקובל שבית המשפט מחייב את הנתבע לשלם לתובע את סכום האגרה שהתובע שילם בעת הגשת התביעה.
שימו לב
בית המשפט רשאי שלא להורות על תשלום הוצאות המשפט או האגרה, בהתאם לשיקול דעתו.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים