הקדמה:

חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 מקנה זכויות והטבות שונות לאזרחים הוותיקים בתחומים: ארנונה, נסיעה בתחבורה ציבורית, אגרת טלויזיה, תשלומים בעד תרופות, דמי כניסה לגנים לאומיים, לשמורות טבע, לתערוכות, למוזיאונים ולמופעי תרבות ואמנות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989‏
נוסח החוק:

החוק מגדיר מיהו אזרח ותיק וקובע כי כל תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה מעבודה יקבל אוטומטית תעודת אזרח ותיק.

עדכונים לחוק

  • תיקון מס' 10 מיום 29.7.2010 - סעיף 13א(א1): אזרח ותיק המקבל קצבת זיקנה לנכה יהיה זכאי להטבות המוענקות לאזרחים ותיקים המקבלים השלמת הכנסה.
  • תיקון מס' 11 מיום 28.3.2011 - סעיפים 15א, 15ב ("חוק היידוע"): רשויות ציבוריות (כגון גוף ממשלתי, רשות מקומית, קופת חולים וכו') יהיו מחוייבות למסור בכתב, אחת לשנה, סיכום של כל זכות והטבה הניתנות על ידן לאזרחים ותיקים.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.