הקדמה:

תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011, מסדירות את ההטבות השונות להן זכאים אזרחים ותיקים המקבלים קצבת זיקנה לנכה.

  • על-פי התקנות, אזרחים ותיקים המקבלים קצבת זיקנה לנכה יהיו זכאים להטבות המוענקות לאזרחים ותיקים המקבלים תוספת השלמת הכנסה לקצבת זיקנה.
  • הטבות אלו כוללות:
  • על-פי סעיף 3 לתקנות, אזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה הזכאי להטבה לפי התקנות וזכאי גם להטבה אחרת (לפי חוק, פסיקה או הטבה שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג) באותו עניין, יהיה זכאי לקבלת ההטבה הגבוהה יותר מבין ההטבות.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר נבו.