הקדמה:

חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו - 2006, קובע כי אין לפטר עובד במצב שבו נבצר ממנו להגיע לעבודה בשל הוראות לפי חוק ההתגוננות האזרחית, בעת הכרזה על מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה, או כאשר על העובד להשגיח על ילדו עקב הפסקת פעילות מוסדות החינוך מחמת הוראות כאמור.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנה על עובדים בשעת חרום, תשס"ו - 2006
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.