הקדמה:

חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997, מגן על עובדים שחשפו או סייעו בחשיפה של אי סדרים או פגיעה במנהל התקין במקום עבודתם ואוסר על מעסיקים לפטר עובדים או להרע את תנאי עבודתם מטעמים אלה.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), תשנ"ז-1997
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.