הקדמה:

החוק מגן על עובדים שדיווחו על אי סדרים אצל המעסיק מפני פיטורים או התנכלות של המעסיק
במקרה שעובד פוטר בשל חשיפת אי סדרים אצל המעסיק, בית המשפט רשאי לפסוק לו פיצויים גם ללא הוכחת נזק


החוק מגן על עובדים אשר חשפו אי סדרים או מנהל לא תקין אצל מעסיקיהם וכן על עובדים אשר היו שותפים בחשיפות אי סדרים ומנהל לא תקין. על פי החוק, אסור למעסיק לפטר עובד או להרע את תנאי עבודתו בשל מעורבותו בחשיפת אי סדרים או מנהל לא תקין.

מי זכאי?

עובדים אשר חשפו אי סדרים אצל מעסיקיהם.

תהליך מימוש הזכות

הזכות ניתנת באופן אוטומטי על ידי המעסיק. עובד שפוטר שלא כדין רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק וכן לבקש מבית המשפט לחייב את המעסיק לבטל את הפיטורים.

חשוב לדעת

  • עובד שחש שפוטר שלא כדין, רשאי לערער על פיטוריו בבית הדין לעבודה. בסמכות בית הדין לחייב את המעסיק להשיב את העובד לעבודתו, או לפסוק לעובד פיצוי כספי במקרה של פיטורים המנוגדים לחוק.
  • בית הדין לעבודה רשאי לפסוק פיצוי כספי לעובד שפוטר שלא כדין גם במקרים בהם לעובד לא נגרמה פגיעה כספית כתוצאה מהפיטורים.
  • על חוק זה חלה התיישנות של שניים עשר חודשים, כלומר- יש להגיש את התביעה נגד המעסיק לא יאוחר משניים עשר חודשים מיום הפיטורים.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים