כל אדם שנפגע מגוף ממלכתי ציבורי העומד לביקורת מבקר המדינה, רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור
ניתן להתלונן עד שנה מיום היוודע המעשה הפוגע
לא ניתן להתלונן על עסקים פרטיים וחברות מסחריות
הגשת התלונה אינה כרוכה בתשלום

למבקר המדינה שני תפקידים עיקריים:

 1. לערוך ביקורת חיצונית על גופים ממשלתיים.
 2. לשמש כנציב תלונות הציבור ולאפשר לכל אדם להתלונן על פעולות או מחדלים של גופים ממלכתיים או ציבוריים.
 • ניתן להתלונן לנציבות תלונות הציבור רק על גופים הנתונים לביקורתו של מבקר המדינה, כגון: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מפעלים ומוסדות של המדינה, חברות ממשלתיות ועובדי אותם גופים.
 • לא ניתן להתלונן על עסקים פרטיים וחברות מסחריות, כגון: חברות סלולר, חברות הכבלים והלווין, בנקים, חברות ביטוח וכיו"ב.

מי זכאי?

 • כל אדם שנפגע מגוף ממלכתי ציבורי, העומד לביקורת מבקר המדינה.

הגופים הנתונים לביקורת מבקר המדינה

 • כל משרד ממשלתי.
 • כל מפעל או מוסד השייך למדינה.
 • כל אדם או גוף המחזיק ברכוש השייך למדינה, או המפקח עליו מטעם המדינה.
 • כל חברה ממשלתית.
 • כל חברת בת ממשלתית.
 • כל מפעל או מוסד או גוף אחר, הנתמכים באופן ישיר או באופן עקיף על ידי הממשלה כגון: חברת עמידר, חברת החשמל, קופות החולים, אוניברסיטאות וכו'.

תהליך מימוש הזכות

הגשת תלונה בעל-פה

 • מי שמעוניין להגיש תלונה בעל-פה, או להתייעץ בעניינה, יפנה לאחת מלשכות נציבות תלונות הציבור.
 • פרטי התלונה יירשמו על-ידי העובד הממונה על כך.
 • לאחר העלאת התלונה על הכתב, יש לחתום עליה.
 • לא ניתן להגיש תלונה בעל-פה באמצעות הטלפון.

הגשת תלונה בכתב

 • להגשת תלונה בכתב (בכל שפה שהיא), יש לכתוב מכתב המפרט את נושא התלונה.
 • יש לציין במכתב את שם המתלונן ואת כתובתו, ולחתום עליו.
 • את מכתב התלונה ניתן להגיש בכל אחת מהדרכים הבאות:

הגשת תלונה מקוונת

הטיפול בתלונה

 • התלונות המוגשות לנציבות תלונות הציבור מתקבלות באגפים המטפלים ברישום התלונות, במיונן ובניתובן.
  • תלונה שהופנתה לגוף שמתלוננים עליו והנציבות קיבלה רק העתק ממנה, לא תטופל על-ידי הנציבות, בהנחה שהיא תבורר בגוף שאליו הופנתה.
  • בתלונה שעולה ממנה כי המתלונן לא פנה לגוף שעליו נסבה התלונה, הנציבות תפנה את המתלונן תחילה אל אותו גוף. אם המתלונן לא יקבל תשובה מהגוף בתוך פרק זמן סביר או שהתשובה שיקבל לא תספק אותו, הוא יוכל לשוב ולפנות לנציבות.
  • תלונות שלא עוסקות בפגיעה במתלונן עצמו, אלא בנושאים יותר כלליים, וכן תלונות המוגשות בעילום שם, תועברנה לאגף הביקורת.
 • בתלונות שייפתח להן תיק תלונה:
  • המתלונן יקבל אישור על קבלת התלונה בתוך כשבועיים מהיום שהתקבלה.
  • התלונה תועבר לטיפולו של אחד מהאגפים בנציבות, העוסק בבירור תלונות על הגוף שהתלונה מתיחסת אליו.
 • לפרטים נוספים על אופן הטיפול בתלונות, ראו באתר מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור.

כיצד מגישים תלונה לנציבות? דפי מידע בשפות שונות

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים