החוק עוסק בזכותו של כל אדם לפרטיות. החוק אוסר על פגיעה בפרטיות ומגדיר מהי פגיעה כזו. החוק קובע ענישה פלילית למי שמפר את הוראת החוק, ואף אוסר במקרים מסוימים על שימוש בראיות שהושגו תוך הפרת פרטיות בבית המשפט.

פרטים

שם החוק:חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים