הקדמה:

באפריל 2001 תוקן חוק נכי רדיפות הנאצים, במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2001. בתיקון נקבע כי גם מי שהיה על אדמת גרמניה ביום 1.1.1947, ולא הגיש תביעה לתשלומים מממשלת גרמניה, רשאי להגיש את תביעתו למדינת ישראל במסגרת חוק נכי רדיפות הנאצים.
המועד האחרון להגשת התביעות לפי החוק נקבע בעבר ליום 30.9.2002, אך בתיקון לחוק משנת 2007 בוטלה מגבלה זו, וכיום ניתן להגיש בקשות מכוח החוק, אך אלו יוכלו להתקבל רק החל מיום הגשת הבקשה, ולא רטרואקטיבית.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), תשס"א-2001

עדכונים לחוק

  • בחודש יולי 2007 תוקן החוק.
  • התיקון ביטל את סעיפים 10-1 לחוק ההסדרים שמנעו קבלת תגמול מעל ל-25% אחוזי נכות או הטבות נוספות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים כמו גם תגמול לכל החיים לאלמן\ה ולא איפשר הגשת בקשות חדשות לאחר ה-30.9.2002.
  • לפי התיקון, ניצול שואה שקיבל תגמול מינימלי לפי חוק ההסדרים יוכל לקבל את מלוא התגמול וההטבות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים החל מיום ה-1.8.2007.
  • מי שלא מקבל עד היום גמלה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים כיוון שהיה על אדמת גרמניה ב-1.1.47 (ולא מקבל רנטת נכות מגרמניה – BEG או מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות) יוכל לבקש תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים החל מיום הגשת הבקשה.
  • להרחבה על אופן הגשת התביעה לקצבה מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים לחץ כאן.
  • כמו כן, מי שהיה על אדמת גרמניה ב-1.1.47 ויוכר כזכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה, לפחות 3 חודשים לפני מותו, יוכלו אלמן\תו לקבל רנטה לכל החיים כל עוד לא נישאו מחדש (בעוד לפי חוק ההסדרים של 2001 הם יכלו רק לקבל רנטה לתקופה שלא עלתה על 3 שנים), אם הבקשה לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה הוגשה כאשר הניצול היה עוד בחיים, ובכפוף לעמידה במבחן הכנסות.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים