הקדמה:

חוק החניכות, תשי"ג-1953 נועד לסייע לבני נוער (עד גיל 18) ללמוד מקצוע שהוכרז כ"מקצוע חניכות" תוך כדי עבודה, בדרך שיטתית ובפיקוח.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק החניכות, תשי"ג-1953
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

תודות