נוער עובד? הכירו את זכויותיכם

התקבלתם לעבודה במזון מהיר, שמרטפות, מלצרות? אף מעסיק לא עושה לכם טובה והחוק מחייב אותו לדאוג לזכויות העובד שלכם גם בגילכם הצעיר.

קיימות הוראות ברורות ומטיבות לגבי שעות עבודה ושעות מנוחה של בני נוער, שמטרתן לשמור על הבריאות, החינוך והבטיחות שלכן ושלכם - זה המקום להתוודע לכולן, אם אתם בני נוער ואם אתם מעסיקים, כדי לוודא ששום זכות לא נשללת.

בכל מקרה שקיים הסדר מיטיב לגבי בני נוער, על המעסיק לנהוג על פי הסדר זה ולא לפי הדין הכללי.

למידע על זכויות נוספות המוקנות לבני נוער מכח דיני העבודה כללים, החלים על כלל העובדים, היכנסו לפורטל תעסוקה וזכויות עובדים

למידע על זכויות נוספות של בני נוער הכנסו לכל זכות נוער

מידע חשוב

תלונות

  • הגשת תלונה על הפרת החוק למשרד העבודה באמצעות טופס תלונה מקוון.
  • הגשת תלונה על הפרת החוק להסתדרות הנוער העובד והלומד, בטלמסר 054-4001100 או *1121 מכל מכשיר טלפון, או באמצעות טופס פנייה מקוון.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים