הקדמה:

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 עוסק בירושות, צוואות ועזבונות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הירושה, תשכ"ה-1965
נוסח החוק:
 • החוק קובע, בין היתר, כללים לגבי:
  • מיהם יורשיו של אדם ומהו סדר העדיפויות ביניהם.
  • הצורות השונות לצוואה, מהו תוקף הצוואה ומהי צוואה בלתי חוקית.
  • מהם התנאים לקבלת מזונות מתוך העזבון.
  • הגדרות בנושא צו ירושה, צו קיום צוואה ועוד.

עדכונים לחוק

 • בתיקון מס' 12 מיולי 2005 נקבע, כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות.
 • בתיקון מס' 13 מיולי 2012 נקבע שמאומץ וצאצאיו יורשים (למעשה) את קרובי המאמץ, וקרובי המאמץ יורשים את המאומץ (תיקון לסעיף 16 לחוק).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".