הקדמה:

חוק הירושה, תשכ"ה-1965 עוסק בירושות, צוואות ועזבונות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הירושה, תשכ"ה-1965
נוסח החוק:
  • החוק קובע, בין היתר, כללים לגבי:
    • מיהם יורשיו של אדם ומהו סדר העדיפויות ביניהם.
    • הצורות השונות לצוואה, מהו תוקף הצוואה ומהי צוואה בלתי חוקית.
    • מהם התנאים לקבלת מזונות מתוך העזבון.
    • הגדרות בנושא צו ירושה, צו קיום צוואה ועוד.

עדכונים לחוק

  • בתיקון מס' 12 מיולי 2005 נקבע, כי בני זוג רשאים לכתוב צוואות הדדיות.
  • בתיקון מס' 13 מיולי 2012 נקבע שמאומץ וצאצאיו יורשים (למעשה) את קרובי המאמץ, וקרובי המאמץ יורשים את המאומץ (תיקון לסעיף 16 לחוק).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.