הקדמה:

נאמנות על-פי חוק הנאמנות היא זיקה לנכס המחייבת נאמן להחזיק או לפעול בנכס לטובת נהנה או למטרה אחרת.
הנאמנות נוצרת על-פי חוק, על-פי חוזה עם נאמן, או על-פי כתב הקדש.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הנאמנות, תשל"ט-1979
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר המשפטים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים