הקדמה:

חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול), התשל"א 1971 מסדיר את סמכויות בית המשפט לנוער, סדרי הדין במצבים בהם מעורבים קטינים, דרכי הענישה והטיפול ביחס לקטינים הנמצאים בגיל האחריות הפלילית (מגיל 12 ומעלה).

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

עדכונים לחוק

  • תיקון תשס"ח הוסיף לחוק זכויות רבות של בני נוער בהליך הפלילי וחיזק את הזכויות שכבר נכללו בו. התיקון מבוסס בין השאר על דו"ח ועדת רוטלוי לזכויות הילד, שפעלה כדי להתאים את החקיקה בישראל לזכויות המעוגנות באמנה לזכויות הילד.
  • צו הנוער קובע כי בית משפט שלום לנוער מוסמך לדון קטין בגין ביצוע כל העבירות בחוק העונשין (למעט עבירת רצח ועבירות ביטחון נגד המדינה, אשר מוגשות לבית משפט מחוזי) וכן בביצוע עבירות בניגוד לחוק המאבק בטרור, חוק כרטיסי חיוב, פקודת הסמים המסוכנים ופקודת התעבורה.

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו"