חוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול), התשל"א 1971 מסדיר את סמכויות בית המשפט לנוער, סדרי הדין במצבים בהם מעורבים קטינים, דרכי הענישה והטיפול ביחס לקטינים הנמצאים בגיל האחריות הפלילית (מגיל 12 ומעלה).

פרטים

שם החוק:חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל"א-1971
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו"