חוק הנוער (טיפול והשגחה) נועד להגן על שלומם של קטינים (מי שטרם מלאו להם 18 שנים) המוגדרים על-פי החוק כ"נזקקים".
החוק מגדיר את תפקידיו וסמכויותיו של העובד הסוציאלי שעבר הכשרה מיוחדת בנושא חוק זה, וקיבל מינוי משר הרווחה לתפקיד העוסק בהגנה על הקטינים.

פרטים

שם החוק:
חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960
שר אחראי:
שר הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות