הקדמה:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] עוסק בנושא התגמולים והשיקום למי שנפגעו בזמן שירותם הצבאי ובשל השירות, והפכו בעקבות הפגיעה לנכים.

 • החוק קובע, בין היתר, כללים לגבי:
  • מיהו נכה צה"ל ומי מוגדרים כבני משפחתו
  • מינוי ועדות רפואיות וקציני תגמולים
  • הגשת תביעה לתגמולים
  • קביעת אחוזי נכות על ידי הוועדות הרפואיות
  • סוגי תגמולים ואופן תשלום התגמולים
  • זכאות לתעודת נכה
  • קביעת תקנות בנושא שיקום נכים

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]
נוסח החוק:

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

 • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".