הקדמה:

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] עוסק בנושא התגמולים והשיקום למי שנפגעו בזמן שירותם הצבאי ובשל השירות, והפכו בעקבות הפגיעה לנכים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".