חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב] עוסק בנושא התגמולים והשיקום למי שנפגעו בזמן שירותם הצבאי ובשל השירות, והפכו בעקבות הפגיעה לנכים.

פרטים

שם החוק:חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הביטחון

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר "נבו".