הקדמה:

תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), תשמ"ח-1987 נועדו לסייע לאנשים שהוכרו כנכי צה"ל להשתלב בשוק העבודה ולהתפרנס, על ידי מתן סיוע במימון כלכלי ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או ללימודי הכשרה מקצועית. במקרים מסוימים תהיה גם אפשרות לקבלת מימון לשיעורי הכנה לתעודת בגרות או תעודה אחרת, בכפוף לשיקול דעת הוועדה הדנה בבקשות.

פרטי החוק

שם החוק:
תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), תשמ"ח-1987
נוסח החוק:

התקנות מפרטות את התנאים לקבלת המימון ואת ההליך שיש לבצע לצורך קבלתו. אגף השיקום של משרד הביטחון הוא האחראי על התהליך.

  • המימון המפורט בתקנות כולל:
    • מימון שכר-לימוד שנתי.
    • מימון הוצאות לרכישת ציוד לימודי.
    • מימון דמי-מחייה (בתנאי שמדובר בסטודנט שלומד לפחות 20 שעות שבועיות).

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר "נבו".