תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), תשמ"ח-1987 נועדו לסייע לאנשים שהוכרו כנכי צה"ל להשתלב בשוק העבודה ולהתפרנס, על ידי מתן סיוע במימון כלכלי ללימודים במוסד להשכלה גבוהה או ללימודי הכשרה מקצועית. במקרים מסוימים תהיה גם אפשרות לקבלת מימון לשיעורי הכנה לתעודת בגרות או תעודה אחרת, בכפוף לשיקול דעת הוועדה הדנה בבקשות.

פרטים

שם החוק:תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), תשמ"ח-1987
קישור:באתר "נבו"

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • נוסח התקנות באדיבות אתר "נבו".