הקדמה:

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, (המכונה "חוק הפונדקאות") מסדיר את הליך הפונדקאות בישראל.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.
  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.