חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, (המכונה "חוק הפונדקאות") מסדיר את הליך הפונדקאות בישראל.

פרטים

שם החוק:חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הבריאות ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.
  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.