הקדמה:

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), התשנ"ו-1996, (המכונה "חוק הפונדקאות") מסדיר את הליך הפונדקאות בישראל.
על פי החוק:
אם נושאת (פונדקאית), היא אישה הנושאת הריון עבור הורים מיועדים.
הורים מיועדים הם בני זוג, איש ואישה, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד.
החוק עוסק בהסכם בין הורים מיועדים לאם נושאת ובמעמד הילד לפי החוק. על פי הסכם לנשיאת עוברים, האם הנושאת מסכימה להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית בזרע האב המיועד, לשאת את ההריון עבור ההורים המיועדים, ולמסור את הילד לאחר הלידה להורים המיועדים.
החוק מיועד לנשים בגיל הפוריות, שאינן יכולות להתעבר ולשאת הריון, או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותן.
תנאי מוקדם להליך הפונדקאות, הוא עריכת הסכם בכתב בין אם נושאת להורים מיועדים, ואישור הסכם זה בועדת אישורים.
לצורך יישום החוק, מינה שר הבריאות ועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים, שיש לפנות אליה על מנת לקבל אישור להסכם לנשיאת עוברים.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הבריאות ושר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

נושאים וזכויות

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב ע"י הר"י.
  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.