הכל על זכויות הפונדקאית וההורים המיועדים בתוך ההליך המורכב

פונדקאות הוא הליך בין שני צדדים: הורים מיועדים ופונדקאית. לשני הצדדים יש זכויות בתוך ההליך, שמטרתו הבאת חיים לעולם. בפורטל זה תמצאו ערכים המתייחסים לזכויות של הורים מיועדים, זוגות או יחידים; וכן של הפונדקאיות שנרתמו לעזרה. המידע כולל התייחסות ליחסים בין שני הצדדים כמו גם ליחסים של כל אחד מהם עם גופים אחרים - בתי המשפט, בתי החולים, ביטוח לאומי, מעסיקים ועוד.

הפורטל מתייחס לפונדקאות בישראל בלבד. לכן בשלב זה, הערכים לא מתייחסים לזוגות של שני גברים. בפסיקת בג"ץ מיום 11.07.2021, נקבע כי החל מ-11.01.2022 יש להתיר פונדקאות בישראל לזוגות של שני גברים. הערכים בפורטל יעודכנו בהתאם לשינויים אלו, כאשר ייכנסו לתוקף. לקריאת פסק הדין.שימו לב
דף זה אינו מתייחס לפונדקאות שנעשתה בחו"ל


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים