הפורטל מרכז את ההליכים והזכויות הקשורים להליך הפונדקאות, ומתיחס לפונדקאות שנעשתה בארץ בלבד.

הפורטל עוסק בהסכם בין האם הפונדקאית (הנושאת) להורים המיועדים, לפיו מסכימה האם הנושאת להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית, לשאת את ההריון עבור ההורים ולמסור להם את הילד לאחר הלידה. החוק מגדיר את רשימת הזכאים להשתמש בהליך הפונדקאות והתנאים לאישור הסכם בין אם נושאת להורים מיועדים.

בחודש מאי 2012 פרסמה הוועדה הציבורית לבחינת הסדרה חקיקתית של נושא הפריון וההולדה בישראל המלצות שקוראות להרחיב את מעגל הזכאים להשתמש בהליך הפונדקאות, אולם עד כה טרם אומצו המלצות אלה בחקיקה.


ארגוני סיוע

גורמי ממשל

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים