הקדמה:

חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964 מפרט אילו עובדי מדינה אינם יכולים להיות מועמדים בבחירות לרשות מקומית ומהם התנאים שבהם עובד רשות מקומית יכול להיות מועמד בבחירות.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק הרשויות המקומיות (הגבלת הזכות להיבחר), תשכ"ד-1964
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הפנים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות

  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.