ברשימת המועמדים לחברות במועצה של רשות מקומית זכאים להיכלל בני 21 ומעלה המתגוררים באותה רשות ורשומים בפנקס הבוחרים שלה
המועד האחרון להגשת רשימת המועמדים הוא 40 ימים לפני יום הבחירות - 21.09.2023
אדם יכול להיות מועמד לבחירות ברשות מקומית אחת בלבד
החוק מפרט כללים לגבי מי שאינם רשאים להגיש את מועמדותם בבחירות לרשויות המקומיות
למידע רשמי ראו אתר משרד הפנים


חוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע את כללי הזכאות להגשת מועמדות לחברות במועצה של רשות מקומית.

 • המועד האחרון להגשת רשימת המועמדים הוא 40 ימים לפני יום הבחירות.
 • הבחירות הקרובות לרשויות המקומיות ייערכו ב-31.10.2023, ט"ז בחשוון תשפ"ד. המועד האחרון להגשת רשימת מועמדים הוא ה-21.09.2023.

מי זכאי?

 • מי שעונה על התנאים הבאים זכאי להיכלל ברשימת המועמדים ולהיבחר כחבר מועצה:
  • שמו רשום בפנקס הבוחרים של אותה מועצה
  • גילו 21 ומעלה ביום הגשת רשימת המועמדים
  • מקום מגוריו הקבוע ביום הגשת רשימת המועמדים הוא בתחום אותה רשות מקומית

מי לא זכאי?

 • החוק קובע רשימה של אנשים ובעלי תפקידים שאינם יכולים להגיש את מועמדותם לבחירות לרשות המקומית:
  • שופט שבית דין הטיל עליו את אחד מאמצעי המשמעת הבאים: הערה, התראה, נזיפה, העברה למקום כהונה אחר, או העברה מהכהונה.
  • מי שמכהן כקאדי, אלא אם כן ניתנה הסכמה לכך מנשיא בית הדין השרעי לערעורים ומשרד המשפטים.
  • מי שמכהן כקאדי מד'הב (חבר בית דין דתי דרוזי או בית דין דתי דרוזי לערעורים).
  • מי שהוכרז כי הוא פסול דין.
  • מי שהוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל, אלא אם כן עברו שנתיים מאז ניתן צו המשחרר או מבטל את ההכרזה.
  • עובדי רשות מקומית בתפקידים מסוימים - לפרטים ראו הגבלת מועמדותם של עובדי רשות מקומית בבחירות לרשויות המקומיות.
  • עובדי מדינה בתפקידים מסוימים - לפרטים ראו איסור מועמדות בבחירות לרשויות המקומיות לעובדי מדינה.
  • עובדי מוסדות ציבוריים בתפקידים מסוימים - לפרטים ראו איסור מועמדות בבחירות לרשויות המקומיות לעובדי מוסד ציבורי.
  • מי שנידון למאסר בפועל:
   • לא זכאי להיכלל כמועמד, מי שנידון בפסק דין סופי לעונש מאסר בפועל לתקופה העולה על שלושה חודשים רצופים, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מסיום עונש המאסר בפועל. זאת, למעט במקרים שבהם יו"ר ועדת הבחירות המרכזית קבע כי בנסיבות העניין, העבירה שבה הורשע אינה נושאת קלון, ובית המשפט לא קבע אחרת.
   • מי שנידון למאסר בפועל ופסק הדין נהיה סופי לגביו אחרי הגשת רשימת המועמדים ולפני שהחל לכהן כחבר המועצה, דינו כדין מי שהתפטר מרשימת המועמדים שבה כלול שמו, או מחברותו במועצה (אלא אם כן נקבע שהעבירה אינה נושאת קלון כאמור לעיל).

חשוב לדעת

 • אדם יכול להיות מועמד לבחירות ברשות מקומית אחת בלבד.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים