הקדמה:

חוק השמות, תשט"ז-1956 מסדיר את קביעת השמות הפרטיים ושמות המשפחה בישראל ורישומם במרשם האוכלוסין.

  • בין היתר מסדיר החוק את קביעת שמותיהם של קטינים במקרה שלא ניתן להם שם כלשהו, קביעת שמו של אב לקטין, כאשר שם האב אינו ידוע, שינוי שם במקרה של נישואין או גירושין או כאשר אדם מבקש לשנות את שמו.
  • החוק מקנה לשר הפנים סמכות לפסול שם שעלול להטעות או לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו. עם זאת אסור לשר לפסול שם מהסיבה שהשם נבחר עקב קשר בין ידועים בציבור.

פרטי החוק

שם החוק:
חוק השמות, תשט"ז-1956
נוסח החוק:
שר אחראי:
שר הפנים

נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות