חוק השמות, תשט"ז-1956 מסדיר את קביעת השמות הפרטיים ושמות המשפחה בישראל ורישומם במרשם האוכלוסין.

פרטים

שם החוק:חוק השמות, תשט"ז-1956
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות