חוק השמות, תשט"ז-1956 מסדיר את קביעת השמות הפרטיים ושמות המשפחה בישראל ורישומם במרשם האוכלוסין.

פרטים

שם החוק:
חוק השמות, תשט"ז-1956
שר אחראי:
שר הפנים

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות