ידועים בציבור הם בני זוג שאינם נשואים, אך יש ביניהם מערכת יחסים זוגית בדומה לבני זוג נשואים
בני זוג עשויים לבחור במעמד של ידועים בציבור מרצון, או משום שאינם יכולים להתחתן בישראל, כגון בני זוג מאותו מין או פסולי חיתון
זוגות שנישאו בנישואין אזרחיים ונרשמו בארץ הם נשואים לכל דבר ואינם במעמד של ידועים בציבור
לידועים בציבור חלק גדול מהזכויות שזכאים להן זוגות נשואים

הגדרת בני זוג כידועים בציבור מאפשרת להחיל זכויות וחובות של זוגות נשואים על בני זוג שאינם מעוניינים, או אינם יכולים, להינשא על-פי חוקי המדינה (הדין הדתי).

 • דוגמאות לזוגות שאינם יכולים להינשא על-פי חוקי המדינה:
  • חסרי דת או מי שיהדותם מוטלת בספק.
  • זוגות מעורבים מבחינה דתית.
  • זוגות מאותו מין.
  • פסולי חיתון - מי שבית-הדין הרבני קבע כי אינם יכולים להינשא כדת משה וישראל, בגלל הסיבות הבאות:
   • ממזרות.
   • נישואין בין כהן לגרושה.
   • מחזיר גרושתו לאחר שנישאת לאחר.
   • נשים האסורות לבעלן ולבועלן - אישה שבגדה בבעלה – בית-הדין מחייב את בני הזוג להתגרש ואוסר על האישה לשאת את הגבר שעמו בגדה.
   • חללה - נישואין בין כהן ובין צאצא של כהן שמעמדו נתחלל.
 • מכיוון שאין הליך לנישואין אזרחיים בישראל, פותחו שתי חלופות לנישואין בטקס דתי:
  1. מוסד "הידועים בציבור" שמכיר בזוגות שחיו יחדיו ללא נישואין ומקנה להם חלק גדול מהזכויות להן זכאים זוגות נשואים.
  2. רישום במרשם האוכלוסין בישראל של זוגות שנישאו מחוץ למדינה. אלה נחשבים נשואים לכל דבר והם לא במעמד של ידועים בציבור.

מי נחשבים ידועים בציבור

 • ההגדרה לידועים בציבור אינה מופיעה בחוק.
 • בני זוג אשר נרשמו בביטוח לאומי כידועים בציבור, או שמחזיקים בתעודת תצהיר כי הם ידועים בציבור, יתקבלו ברוב המקרים כידועים בציבור ללא צורך להוכיח תנאים נוספים.
 • אם בני הזוג לא נרשמו ואין להם תעודה כאמור, השאלה אם הם ידועים בציבור או לא תוכרע בהתאם לנסיבות חייהם.

מסמכים שיכולים להעיד על כך שבני הזוג ידועים בציבור

 • גופים המעניקים הטבות לידועים בציבור, עשויים להכיר בתעודות מטעם ארגונים שונים או לדרוש ראיות נוספות. לדוגמא, תעודת זוגיות מטעם ארגון "משפחה חדשה", או תעודת חיים משותפים מטעם ארגון "הויה", יכולה לשמש כראיה לכך שמדובר בידועים בציבור מול משרד הבינוי והשיכון (התעודה לא מוכיחה כי מדובר בידועים בציבור, אלא היא מהווה תצהיר רגיל שבו מצהירים בני הזוג על חייהם המשותפים).

תנאים המלמדים על כך שבני הזוג ידועים בציבור

 • אם בני הזוג לא רשומים בביטוח לאומי ואין להם תעודה לפיה הם מצהירים כי הם ידועים בציבור, השאלה האם מדובר בידועים בציבור תוכרע לפי נסיבות החיים של בני הזוג ובהתאם למקרה.
 • לצורך ההגדרה כידועים בציבור, צריכים להתקיים כמה תנאים, שגם הם עשויים להיות גמישים בהתאם לנסיבות:
  • הצדדים מקיימים ביניהם קשר זוגי, בעל אופי מחייב. בעבר התקיימה דרישה גם למשך זמן מסוים, אך היום זוגות עשוים להיחשב כידועים בציבור גם לאחר פרק זמן קצר של זוגיות.
  • משק בית משותף. בעבר היתה דרישה כי בני הזוג יתגוררו בבית אחד, אך כיום מגורים בדירות נפרדות לא ימנעו בהכרח את ההגדרה כידועים בציבור.
  • סממנים של חיי זוגיות משותפים - מוכרים על ידי המשפחות והחברים כבני זוג, מבלים את מרבית זמנם ביחד, יש להם תכניות משותפות ועוד.
 • במקרים מסוימים ידועים בציבור עשויים להיות מוכרים ככאלה לצורך מסוים (למשל לצורך קבלת פנסיית שאירים של בן הזוג) אך לא יוכרו ככאלה לצורך אחר (למשל לצורך ירושה). מדובר בסוגיה מורכבת ויש להתייעץ עם עורך דין בתחום.

מעמדם של ידועים בציבור

 • המסגרת של "ידועים בציבור" עדיין לא הוסדרה בחקיקה בישראל, אולם בפועל מעמדם של הידועים בציבור הולך ומשתווה בשנים האחרונות לזה של זוגות נשואים, במידה רבה בשל הפסיקה בעניין זה. עם זאת, מעמדם עדיין אינו זהה לחלוטין לזה של זוגות נשואים.
 • בחוקים רבים בישראל מוזכרים "ידועים בציבור" כחלק מהמושג "בני-זוג" (כלומר, לא רק זוגות נשואים), למשל:
 • עדיין אין בישראל חקיקה שמסדירה באופן אחיד את מעמדם של הידועים בציבור.
 • בפועל, הפער בין זכויותיהם וחובותיהם של הידועים בציבור לבין אלו של זוגות נשואים הולך ומצטמצם, זאת במידה רבה בשל פסיקת בתי-המשפט.

זכויות הידועים בציבור

 • קיימים מספר מישורים לזכויותיהם של ידועים בציבור:
  1. זכויותיהם הכלכליות של ידועים בציבור כמעט זהות היום לאלו של זוגות נשואים, למעט כמה מקרים:
  2. זכויות הקשורות להורות:
   • בכל הנוגע לילדים ביולוגיים הנולדים כדרך הטבע, לא קיים הבדל בין ידועים בציבור ובין זוגות נשואים, ומעמדם של ילדים שנולדו לידועים בציבור זהה למעמדם של ילדים שנולדו להורים נשואים. עם זאת, במקרים מסוימים עשויות להתקיים דרישות נוספות, למשל במקרה של הוצאת דרכון לקטין.
   • בכל הנוגע לאימוץ ילדים, אין הבדל בין נשואים לבין ידועים בציבור, ומשרד הרווחה והביטחון החברתי מאפשר לידועים בציבור החיים ביחד שנתיים לפחות להגיש בקשה לאמץ. לפרטים ראו אתר השירותים והמידע הממשלתי.
  3. זכויות הקשורות בפרידת בני הזוג:
   • בכל הנוגע למשמורת על הילדים ולמזונות ילדים, אין הבדל בין זוגות נשואים ובין ידועים בציבור.
   • בכל הנוגע למזונות האישה, לא קיימת חובה על הגבר לשלם לה.
   • בנוגע לחלוקת הרכוש של ידועים בציבור בפרידה - ראו חזקת השיתוף בין בני זוג.
  4. זכויות הקשורות בהתדיינויות משפטיות - ידועים בציבור נהנים ממעמד דומה לבני זוג נשואים בכל הנוגע לפרוצדורה שקיימת בדיונים בבית המשפט, למשל:
   • דיון בדלתיים סגורות - כאשר הדיון עוסק בענייני משפחה, הדיון בבית המשפט יתנהל בנוכחות הצדדים בלבד ועורכי דינם.
   • מניעת מתן עדות של אדם נגד בן זוגו - ידועים בציבור (בדומה לזוגות נשואים) מנועים מלהעיד אחד נגד השני בבית המשפט, מלבד במקרים מסוימים הקשורים בעבירות אלימות של אחד מהם.
  5. זכויות בירושה - זכויותיהם של ידועים בציבור לרשת זה את זה זהות לזכותם של בני זוג נשואים, וזאת בתנאי שאף אחד מבני הזוג הידועים בציבור לא היה נשוי לאחר בעת הפטירה, ובתנאי שאין צוואה הקובעת אחרת.

זכויות ידועים בציבור בנושאי דיור

ידועים בציבור בנושאי הביטוח הלאומי

 • בני זוג שהוכרו על ידי המוסד לביטוח לאומי כידועים בציבור נחשבים כבני זוג נשואים, הן לעניין חובות והן לעניין זכויות שהמוסד לביטוח לאומי מקנה להם.
דוגמה
כאשר אישה יולדת ומעוניינת שבן זוגה או בת זוגה יחליפו אותה בחופשת הלידה (אחרי 6 שבועות) ולקבל דמי לידה במקומה, עליה להוכיח כי כי אכן מדובר בבן/בת זוג. אם שני בני הזוג כבר רשומים כידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי, אין צורך בהוכחה כלשהי, והתהליך יהיה מהיר.
דוגמה
כאשר זוג גברים המוכרים בביטוח הלאומי כידועים בציבור, מביאים ילד לעולם באמצעות פונדקאות חו"ל, הם יוכלו לבחור מי משניהם זכאי לחופשת לידה ולתשלום דמי לידה ויוכלו לחלוק את החופשה ביניהם. ללא רישום כנשואים או כידועים בציבור, תינתן הזכאות לאב הביולוגי בלבד.
דוגמה
אישה שאינה עובדת אך בן זוגה או בת זוגה עובדים, פטורה מתשלום דמי ביטוח לאומי ומתשלום דמי ביטוח בריאות, ותהיה מבוטחת בביטוח לאומי ובביטוח בריאות (כעקרת בית) בדומה לאישה נשואה שבעלה עובד. לשם כך עליה להיות מוכרת כידועה בציבור בביטוח הלאומי.
דוגמה
אישה או גבר שבני או בנות זוגם נפטרו - יהיו זכאים לקצבת שאירים, אם הזוג היה מוכר כידועים בציבור (או ידועות בציבור) בביטוח הלאומי.
דוגמה
אדם המקבל קצבת זיקנה מהביטוח הלאומי, זכאי לתוספת של מאות שקלים לקצבת הזקנה שלו, אם ההכנסה של בן/בת זוגו נמוכה מסכום מסוים. לשם כך, על בני הזוג להיות מוכרים כידועים בציבור במוסד לביטוח הלאומי (אם אינם נשואים).
דוגמה
אדם הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה מביטוח לאומי וגובה הגמלה מוגדר על פי היותו לא נשוי, יפסיק להנות מתנאים אלו אם הוא מוכר כידוע בציבור בידי ביטוח לאומי.
דוגמה
אלמן או אלמנה המקבלים קצבת שאירים, ולאחר מות בני זוגם החלו בזוגיות חדשה - לא יהיו זכאים להמשך קבלת הקצבה, אם הם מוכרים בביטוח לאומי כידועים בציבור עם בני או בנות הזוג החדשים, למעט במקרים מיוחדים.

קשיים במעמד הידועים בציבור

 • למרות ההכרה ההולכת וגוברת בזכויותיהם של הידועים בציבור בישראל, קיימים כמה קשיים מרכזיים שעל ידועים בציבור להתמודד מולם:
  • זכויותיהם של בני זוג הידועים בציבור אינן זהות לחלוטין לזכויותיהם של זוגות נשואים.
  • ההכרה בזכויות ידועים בציבור נעשית באופן נקודתי, לפי חוק ספציפי וכלפי רשויות שונות. לכן, השגת כלל הזכויות של ידועים בציבור עשויה להיות כרוכה בהתדיינות עם גופים רבים.
  • מכיוון שאין הגדרה חוקית פורמלית לידועים בציבור, הגדרתם קשורה בקיום נסיבות עובדתיות הקשורות להתנהלות היחסים בין בני הזוג. לכן, זוגות המבקשים ליהנות מזכויות של ידועים בציבור צריכים להוכיח באופן פרטני כי אורח חייהם עונה לדרישות, ובתוך כך לחשוף פרטים אינטימיים על חייהם.
  • התרת הקשר הזוגי בין ידועים בציבור אינה כרוכה בהליך ממוסד, והדבר מחליש את ההגנה המשפטית על הקשר ביניהם.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים