חוק מוות מוחי-נשימתי, תשס"ח-2008 מסדיר את העקרונות וההליכים העיקריים, שנדרשים לצורך קביעת מוות מוחי נשימתי בישראל.

פרטים

שם החוק:חוק מוות מוחי נשימתי התשס"ח 2008
קישור:החוק באתר נבו
שר אחראי:שר הבריאות

נושאים וזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

  • המידע המקורי בערך זה נכתב על-ידי הר"י.
  • נוסח החוק באדיבות אתר נבו.