פורטל זה מרכז את זכויותיהם של סטודנטים בתקופה הסמוכה לאחר הפיכתם להורים בשל לידה, אימוץ, קבלת ילד כהורה במשפחת אומנה או כהורה מפונדקאות.

גם סטודנטים וגם הורים? קורה ו... משמח!

זכויותיכם כהורים מוסדרות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). בנוסף, חלק ממוסדות הלימוד ומאגודות הסטודנטים מעניקים הטבות נוספות לסטודנטים הורים, מעבר לזכויות הקבועות. אופן המימוש וההענקה בפועל של הזכויות השונות משתנה ממוסד למוסד. מומלץ להיוועץ בדיקן הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים של המוסד הספציפי כדי לקבל מידע מדויק לגבי תהליך מימוש הזכויות באותו המוסד.

במקרה של פגיעה בזכויותיכם, תוכלו לפנות לרכז ההתאמות (את פרטיו ניתן למצוא באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד). אם גם לאחר הפנייה לרכז ההתאמות הבעיה טרם נפתרה, ניתן לפנות לנציב קבילות הסטודנטים.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים