פורטל זה מרכז את זכויותיהם של סטודנטיות וסטודנטים, הנמצאים בתהליכים לקראת הורות כולל טיפולי פוריות, היריון, פונדקאות, אומנה ואימוץ בארץ ומחו"ל.

גם סטודנטים וגם בדרך להורות? קורה ו... משמח!

זכויותיכם אלו מוסדרות בחוק ובכללי המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג). בנוסף, חלק ממוסדות הלימוד ומאגודות הסטודנטים מעניקים הטבות נוספות לסטודנטים לקראת הורות. יש לשים לב שאופן המימוש וההענקה בפועל של הזכויות השונות משתנה ממוסד למוסד. לכן מומלץ במקרה הצורך להיוועץ בדיקן הסטודנטים ובאגודת הסטודנטים של המוסד הספציפי כדי לקבל מידע מדויק לגבי תהליך מימוש הזכויות באותו המוסד.

במקרה של פגיעה בזכויותיכם, תוכלו לפנות לרכז ההתאמות (את פרטיו ניתן למצוא באתר האינטרנט או דרך אגודת הסטודנטים של מוסד הלימוד). אם גם לאחר הפנייה לרכז ההתאמות הבעיה טרם נפתרה, ניתן לפנות לנציב קבילות הסטודנטים.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

  • לרשימת גורמי הממשל הרלוונטיים ראו כאן.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים