הקדמה:

חוק זיכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953 קובע שיש להקים רשות זכרון -"יד ושם", לששת מליוני היהודים שנרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם, לגבורתם של מורדי הגטאות ולוחמי המחתרות ולחסידי אומות העולם החוק מגדיר את התפקידים והסמכויות של "יד ושם".

פרטי החוק

שם החוק:
חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953
נוסח החוק:

מטרת החוק

הקמת רשות זיכרון - "יד ושם" בירושלים, לששת מיליוני היהודים שנרצחו על ידי הנאצים ועוזריהם, לבתי כנסת, קהילות, תנועות, ארגונים ומוסדות יהודיים, לגבורתם של מורדי הגטאות ולוחמי המחתרות ולחסידי אומות העולם ששמו נפשם בכפם להצלת יהודים.

הגדרות החוק

החוק מגדיר עבור "יד ושם":

  • תפקידים וסמכויות
  • הגדרה משפטית
  • מוסדות
  • תקציב
  • תקנון


נושאים וזכויות

חקיקה ונהלים

תודות